Sustav traganja i spašavanja u pogibelji na moru u Republici Hrvatskoj

Sustav traganja i spašavanja u pogibelji na moru u Republici Hrvatskoj

Za naglasiti je kako poslovi traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru ne obuhvaćaju spašavanje imovine, osim kada je to nužno radi spašavanja osobe u pogibelji kao ni djelovanje po bilo kojem izvanrednom događaju na moru zbog kojeg ljudski život nije ugrožen, a usluge komunikacije u pružanju usluga traganja i spašavanja ljudskih života u pogibelji na moru besplatne su za korisnika tih usluga

BN 273
| 1.6.2024
Inspekcijski nadzor  sukladno odredbama pomorskog zakonika (I. dio)
Pravo i osiguranje

Inspekcijski nadzor sukladno odredbama pomorskog zakonika (I. dio)

Inspekcijski nadzor detaljno je analiziran u Pomorskom Zakoniku i to za sve vrste plovila. Kako je navedena tematika poprilično kompleksna podijelit ć...

BN 273
| 1.6.2024  
Spremimo se za sezonu
Pravo i osiguranje

Spremimo se za sezonu

Svi koji upravljaju plovilom u rekreativne ili osobne svrhe moraju imati osnovno znanje o pravilima i propisima na moru. Uz uzbuđenje koje nosi početa...

BN 272
| 1.5.2024  
Plan upravljanja pomorskim dobrom
Pravo i osiguranje

Plan upravljanja pomorskim dobrom

Općenito kod planiranja aktivnosti na pomorskom dobru i utvrđenja prioriteta njihove realizacije, Planovima jedinice lokalne samouprave se osigurava ...

BN 272
| 1.5.2024  
Pomorsko dobro, vrste djelatnosti i visina minimalne naknade
Pravo i osiguranje

Pomorsko dobro, vrste djelatnosti i visina minimalne naknade

Dozvola na pomorskom dobru daje se temeljem javnog natječaja, na rok od dvije do pet godina, dok na lokacijama na pomorskom dobru koje su planirane Pl...

BN 271
| 2.4.2024  
Propisi kojima se urađuje zaštita morskog okoliša u RH
Pravo i osiguranje

Propisi kojima se urađuje zaštita morskog okoliša u RH

Posebno je značajno istaknuti kako su zajednički interesi očuvanja mora i morskog okoliša, odnosno specifične podteme definirane u sedam protokola Bar...

BN 270
| 1.3.2024  
Što su to podkoncesije i koncesije na zahtjev?
Pravo i osiguranje

Što su to podkoncesije i koncesije na zahtjev?

U prethodnom broju našeg časopisa dali smo kratki sažetak svih pravnih instituta koje smo analizirali u prethodnoj godini. Ovim člankom nastavljamo sa...

BN 269
| 31.1.2024  
Zakoni analizirani u 2023. godine
Pravo i osiguranje

Zakoni analizirani u 2023. godine

Nadajmo se da će nova godina biti uspješnija, a što se tiće pomorskog prava, nadajmo se da neće biti previše zakonskih izmjena ali da će zato biti viš...

BN 268
| 2.1.2024  
Kako osigurati skipera i posadu u čarteru?
Pravo i osiguranje

Kako osigurati skipera i posadu u čarteru?

Neki rizici često prelaze granice onoga što tradicionalne police osiguranja za plovila pokrivaju. Standardne police su uvelike ograničene, ne pružajuć...

BN 268
| 2.1.2024  
Posebnosti u postupku ishodovanja koncesija na pomorskom dobru
Pravo i osiguranje

Posebnosti u postupku ishodovanja koncesija na pomorskom dobru

Posebno je značajno napomenuti kako Vlada Republike Hrvatske u slučaju opetovanog kršenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od strane davatelj...

BN 267
| 5.12.2023  
Koncesije u novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
Pravo i osiguranje

Koncesije u novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Što su koncesije sukladno odredbama novog Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)? Dio odgovora pokušat ćemo vam dati krov ovaj članak....

BN 266
| 3.11.2023  
Što su to dozvole na pomorskom dobru?
Pravo i osiguranje

Što su to dozvole na pomorskom dobru?

Prethodnim člankom u našem časopisu naveli smo u kratko novine koje nam je donio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23). Ovim čemo č...

BN 265
| 4.10.2023  
Što novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa?
Pravo i osiguranje

Što novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa?

Što točno znači pomorsko dobro? Pod pomorskim dobrom, koje se definira kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i koje je neotuđivo i ne može ...

BN 264
| 4.9.2023  
Prekršaji i prekršajno-pravne sankcije
Pravo i osiguranje

Prekršaji i prekršajno-pravne sankcije

Iako su pomorski prekršaji detaljno predviđeni Pomorskim zakonikom mora se naglasiti kako se postupak o pomorskim prekršajima vodi po zakonu kojim se...

BN 263
| 31.7.2023  
Kad su isključivo sudovi RH nadležni u slučaju pomorskih sporova?
Pravo i osiguranje

Kad su isključivo sudovi RH nadležni u slučaju pomorskih sporova?

Pomorski je Zakonik glavni pravni izvor pomoskog prava kojim se uređuju pomorsko upravna prava, pomorsko imovinska prava, ovrha, mjerodavno pravo i is...

BN 262
| 29.6.2023  
Hipoteka na brodu
Pravo i osiguranje

Hipoteka na brodu

Što je hipoteka? Kako ista nastaje? Što znači biti hipotekarni vjerovnik i kako namiriti svoju tražbinu ako je predmet hipoteke plovilo? Na ova i još ...

BN 261
| 31.5.2023  
Osiguranje: YPSMQS, standard sigurnosti  i kvalitete
Pravo i osiguranje

Osiguranje: YPSMQS, standard sigurnosti i kvalitete

Standardiziranjem usluga u marinama dobiti će se usluga koju nautičari zaslužuju. Kada standard kvalitete postane poželjna osobina tada će mnogi htjet...

BN 261
| 31.5.2023  
Što su to pomorski privilegiji?
Pravo i osiguranje

Što su to pomorski privilegiji?

Da li je hipoteka jedino založno pravo koje je uređeno odredbama Pomorskog Zakonika? Odgovor je, naravno, negativan, odnosno osim hipoteke u Pomorskom...

BN 260
| 3.5.2023  
Kako upisati brod u upisnik brodova?
Pravo i osiguranje

Kako upisati brod u upisnik brodova?

Gdje se upisuju brodovi? Koje je nadležno tijelo? U kojem se roku moraju rješiti predmetni upisi? Na ta i druga mnogobrojna pitanja odgovorit ćemo ovi...

BN 259
| 3.4.2023  
Koncesije i koncesijska odobrenja po usvojenom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru
Pravo i osiguranje

Koncesije i koncesijska odobrenja po usvojenom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru

Zaključno, mehanizmima predviđenim novim zakonom trebala bi biti riješena mnoga pitanja i problemi na koja sadašnji zakon nema adekvatne odgovore...

BN 258
| 1.3.2023  
Novine prilikom ulaska u Schengen
Pravo i osiguranje

Novine prilikom ulaska u Schengen

U prethodnom smo članku našeg časopisa napomenuli kako je u prosincu 2022. godine, a radi usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvo...

BN 257
| 1.2.2023  
Osiguranje za plovila sa Litijskim baterijama – Rizik za vlasnika i za osiguranje
Pravo i osiguranje

Osiguranje za plovila sa Litijskim baterijama – Rizik za vlasnika i za osiguranje

Određeni osiguravatelji počeli su na tržište uvoditi isključenja ili razna ograničenja za vlasnike plovila sa navedenim tipom baterija, štoviše određe...

BN 257
| 1.2.2023  
Što smo naučili u 2022. te koje nas novine očekuju u 2023?
Pravo i osiguranje

Što smo naučili u 2022. te koje nas novine očekuju u 2023?

Kao što vidite, u prethodnoj su godini analizirane značajne tematike, međutim, novinama nikada kraja, pa tako su već sad, početkom 2023. godine, najav...

BN 256
| 30.12.2022  
Novčane kazne i zastara u slučaju pomorskih prekršaja
Pravo i osiguranje

Novčane kazne i zastara u slučaju pomorskih prekršaja

Opća je svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija ta da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekr...

BN 255
| 2.12.2022  
Što je pomorski prekršaj?
Pravo i osiguranje

Što je pomorski prekršaj?

Iako su pomorski prekršaji detaljno predviđeni Pomorskim zakonikom mora se naglasiti kako se postupak o pomorskim prekršajima vodi po zakonu kojim se...

BN 254
| 29.10.2022  
Izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara
Pravo i osiguranje

Izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara

Izvanugovorna odgovornost povezana je sa izvanugovornom štetom, a to je šteta nastala izvan ugovornog odnosa odnosno u konkretnom slučaju ona koju bro...

BN 253
| 4.10.2022  
Što su apostile i kad su neophodne kod ugovora o kupoprodaji plovila?
Pravo i osiguranje

Što su apostile i kad su neophodne kod ugovora o kupoprodaji plovila?

Postupak legalizacije isprava potvrdom Apostille je pojednostavljeni postupak nadovjere isprava koji se provodi sukladno odredbama spomenute Konvencij...

BN 252
| 3.9.2022  
Istrage pomorskih nesreća
Pravo i osiguranje

Istrage pomorskih nesreća

Ono što je vrlo bitno naglasiti jest da pomorska NEZGODA nije isto što i pomorska nesreća. Naime, pomorska nezgoda je događaj povezan s radom plovnog ...

BN 251
| 2.8.2022  
Nadležnost u ovršnom postupku i sastav prijedloga za ovrhu
Pravo i osiguranje

Nadležnost u ovršnom postupku i sastav prijedloga za ovrhu

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina odnosno to je postupak koji vjerovnicima garantira naplatu svojih potraživanja od strane dužnika...

BN 250
| 1.7.2022  
Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Pravo i osiguranje

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Lučka uprava ili ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovorni su za sigurnosnu zaštitu luke na koju se primjenjuje ovaj Zakon...

BN 249
| 2.6.2022  
Viša sila kao razlog za Raskid Ugovora o najmu plovila ili ugovora o vezu
Pravo i osiguranje

Viša sila kao razlog za Raskid Ugovora o najmu plovila ili ugovora o vezu

Prilikom sastava ugovora o najmu plovila ili o vezu svakako će vas odvjetnik vašeg povjerenja upoznati sa značenjem klauzule o višoj sili te detaljno ...

BN 248
| 3.5.2022  
Kako vez i pravno učiniti sigurnim?
Pravo i osiguranje

Kako vez i pravno učiniti sigurnim?

Zakon posebno uređuje specifična pravna pitanja koja se odnose na ugovor o vezu, kao što je pravo zadržanja plovila kao mjera osiguranja tražbina pruž...

BN 247
| 1.4.2022  
Kako je pokrenuti čarter djelatnost i koji se zakoni primjenjuju?
Pravo i osiguranje

Kako je pokrenuti čarter djelatnost i koji se zakoni primjenjuju?

Kod obavljanja čarter djelatnosti značajno je odmah na početku donijeti odluku hoće li se plovilo iznajmljivati bez usluge smještaja ili će se ipak p...

BN 245
| 3.2.2022  
Što se događa s upisanim hipotekama nakon brisanja brodica i jahti iz upisnika?
Pravo i osiguranje

Što se događa s upisanim hipotekama nakon brisanja brodica i jahti iz upisnika?

Zbog brisanja plovila hipotekarnim vjerovnicima mogu nastati ogromne neugodnosti. Što se sve tada događa s upisanim hipotekama i koji su mogući scenar...

BN 244
| 5.1.2022  
Tehnički pregledi brodica i čamaca
Pravo i osiguranje

Tehnički pregledi brodica i čamaca

Dodatkom 12 Pravilnika propisuju se tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica namijenjenih za plovidbu mo...

BN 243
| 2.12.2021  
Važnost odvjetnika u postupku upisa plovila: gdje i kako pravovaljano upisati plovilo?
Pravo i osiguranje

Važnost odvjetnika u postupku upisa plovila: gdje i kako pravovaljano upisati plovilo?

Pitanje treba li angažirati odvjetnika za jednu tako, naoko jednostavnu stvar kao što je upis brodice u upisnik, dobit će odgovor čim si postavite pro...

BN 242
| 3.11.2021  
Punomoćnik za prijam pismena ima veliku odgovornost i funkciju
Pravo i osiguranje

Punomoćnik za prijam pismena ima veliku odgovornost i funkciju

Hrvatska je postala raj za nautičare. Svatko tko u Europi ima brod, makar u jednom kutku mozga mašta o tome da mu brod bude cijele godine vezan u Hrva...

BN 241
| 5.10.2021  
Spašavanje u slučaju pomorske nesreće: Što kaže Zakonik?
Pravo i osiguranje

Spašavanje u slučaju pomorske nesreće: Što kaže Zakonik?

More je poseban medij, ne samo u onom fizičkom obliku, već i u pravnom smislu. Tu oduvijek vrijede pravila koja se dosta razlikuju od pravila koja vri...

BN 240
| 1.9.2021  
Pomorske nesreće: koji je postupak? Kad se primjenjuje hrvatsko pravo, i kojem sudu se treba obratiti?
Pravo i osiguranje

Pomorske nesreće: koji je postupak? Kad se primjenjuje hrvatsko pravo, i kojem sudu se treba obratiti?

Velika većina nautičara ni ne pomišlja na to da je zapravo i pomorski promet određen zakonima i propisima, slično kao i cestovni. Međutim jednako tako...

BN 239
| 4.8.2021  

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više