Prekršaji i prekršajno-pravne sankcije

BN 263
| 31.7.2023 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Iako su pomorski prekršaji detaljno predviđeni Pomorskim zakonikom mora se naglasiti kako se postupak o pomorskim prekršajima vodi po zakonu kojim se uređuju prekršaji, odnosno Prekršajnim zakonom

Već smo u nekoliko navrata pisali o sigurnoj plovidbi te o prekršajima na moru, međutim smatramo kako je navedena tema uvijek aktualna i zanimljiva posebno u ljetnom razdoblju. Naime, tijekom ljetnih mjeseci, policijski službenici službenim plovilima provode uvijek pojačani nadzor na moru radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara. U tom pogledu ćemo se prisjetiti kako su pomorski prekršaji sukladno čl. 989 Pomorskog Zakonika, povreda propisa kojima se uređuju odnosi u morskim i podmorskim prostorima Republike Hrvatske ili nad kojima Republika Hrvatska ima suverena prava, njihovim obalama i lukama, pomorskim objektima hrvatske državne pripadnosti, te svim pomorskim objektim ... (više u tiskanom i CD izdanju)