Spaniš ajs

Spaniš ajs

Barba Srećko za kapitana je avancal pred
dvajset i tri leta, i od tad žena sa njin
naviga. Va braku su trejset let, dece nimaju, ona
je posal pustila, i sad uživaju. More njoj
ne škodi, klimu dobro podnosi, va niš
se ne meša, ne dosađiva, ne komentira,
prijazna, ma ko da je ni.

BN 274
| 2.7.2024
Treći makine…
Pomorska anegdota

Treći makine…

Liniju Jadran istočna obala Sjeverne Amerike održavaju četiri broda. Moderni luksuzni, brzi, storeni va domaćen škveru, na vlas isti, sister ships. Kr...

BN 273
| 1.6.2024  
Ras Tannura
Pomorska anegdota

Ras Tannura

Barba Tone pred penziju va Londonu se ukrcal na brod dug sto sedandeset metri i dvajset i pet širok. Promenil je puno brodi, od parneh, motorneh, tur...

BN 272
| 1.5.2024  
Santa leda
Pomorska anegdota

Santa leda

Petak večer kako je i red partili iz Liverpula za Port Churchil va Hudson Bay Kanada.
Ni to duga traversada, osan devet dan, ako se vrime smiluje....

BN 271
| 2.4.2024  
Barca di barufa...
Pomorska anegdota

Barca di barufa...

Stari je običaj da se dva broda iste zastave, iste kumpanije na otvorenen moru, sirenun pozdrave. Ako su dosta largani, promene rotu kako bi bili bliž...

BN 270
| 1.3.2024  
Space Shuttle...
Pomorska anegdota

Space Shuttle...

Sredinom šesdeseteh škveri su počeli delat brodi tuta forca. Pravi brodi, moderni, dobro opremljeni, tri najveća škvera napravili bi i isporučili dva...

BN 268
| 2.1.2024  
Lopovi...
Pomorska anegdota

Lopovi...

Mali je to brod, registriran za Veliku Obalnu Plovidbu..
Kasno zapolnen vezal se va Ravenne, ma porat ne dela. Večeras će otpret štivi, pokrit sa k...

BN 267
| 5.12.2023  
Bočice vina...
Pomorska anegdota

Bočice vina...

Smene posada dela se doma, va domaćen portu, nakon jedanajst meseci, mesec više ili mesec manje, ne more se falet, zna se koliko vijaji duraju. Va tra...

BN 266
| 3.11.2023  
Arabija...
Pomorska anegdota

Arabija...

Antonu prvomu makine najdraži del svita je Levanat, ili Istočni Mediteran. Pa ča je to na Levantu da ga pomorci toliko vole. Ko prvo klima, pitomo m...

BN 265
| 4.10.2023  
Pontiac LeMans...
Pomorska anegdota

Pontiac LeMans...

Saki porat je svoj, drugačji, poseban, dva ista pa bili va istoj države, teško se najdu..
Pomorci to brzo skuže, neke vole i žele ostat ki dan viš...

BN 264
| 4.9.2023  
Kaldaji na karbun...
Pomorska anegdota

Kaldaji na karbun...

Stari parni brod, na karbun, još vavek naviga, ima dokumenti, svedožbi, klasu Loyda.
Va portu okolo njega se novi brodi, motorni, moderni, a on z o...

BN 263
| 31.7.2023  
Noćne gvardije...
Pomorska anegdota

Noćne gvardije...

Stari parni brod, pravi, dobar za more, tih, siguran, brzina po bonace devet i pol, reć će barba, a kapo dobreh deset. Mrkla noć, škuro, oblačno, ni j...

BN 262
| 29.6.2023  
Bager i air condition
Pomorska anegdota

Bager i air condition

Va New Yorku, Bostonu, nekad Philadelphie, ukrcali bi do četrdeset putnici, turisti, na kružni vijaj do Mediterana, odnosno Jadrana i nazad va Ameriku...

BN 261
| 31.5.2023  
Bandera na pol koplja..
Pomorska anegdota

Bandera na pol koplja..

Večer pred ariv va Cadiz, umrl je Franko. Kad je i BBC to javil znači istina, barba se zabrinul. Kako pilota dočekat, dali mu dat saučešće, dali band...

BN 260
| 3.5.2023  
Štrline.
Pomorska anegdota

Štrline.

Do pred malo poć na ukrcaj ili skrcat se avionon, bila je retkost. Avion skup, brodi va linije redovito doma dolaze, vijaji od mesec do najdulje šest ...

BN 259
| 3.4.2023  
Crew lista
Pomorska anegdota

Crew lista

Početkon šezdeseteh se više je motorneh brodi, manje je parneh stapneh, turbinaši, mazut je karbun zamenil, karbuneri se prekvalificirali va čistače...

BN 255
| 1.12.2022  
Matapan
Pomorska anegdota

Matapan

Pijerin zvani bodul je od oneh komu more škodi i nakon dvajset let, naviganja...

BN 254
| 29.10.2022  
Bagalji
Pomorska anegdota

Bagalji

Povedaju se sakakove štorije, monadi, kako z Japana poć doma, kud će letet, preko Sjevernoga pola do Ankorage za Frankfurt ili Amsterdam i pa za Zagre...

BN 253
| 4.10.2022  
Casanova...
Pomorska anegdota

Casanova...

Neki porti su mu draži neke ne voli, izlazi uglavnom sam nekad do polna, na placu, peškariju nekad ga barba pošalje mesto sekonda...

BN 252
| 3.9.2022  
Japoniz only
Pomorska anegdota

Japoniz only

Va Japanu, elektronika, tranzistori, televizori, kamere, kakove zamislet ne moreš, ali su skupi i struja i frekveca ni kod ona doma, pa se ne kupuje...

BN 251
| 2.8.2022  
UNRA pomoć siromahon...
Pomorska anegdota

UNRA pomoć siromahon...

Toma noštromo makine nakon deset let na linije za Crveno More i Istočnu Afriku ukrcal se na brod za Velika Jezera...

BN 250
| 1.7.2022  
Samo dolari...
Pomorska anegdota

Samo dolari...

Zna Makso ča ga čeka, ko mladić kuverti, mornar, timuner i sad noštromo se linije je prošal...

BN 249
| 2.6.2022  
Busola....
Pomorska anegdota

Busola....

Daj timun deset gradi levo, naredi barba, brod gre levo indikator od timuna pokaziva dest levo, a na ruže busole igla ko ukopana na mestu stoji, bloka...

BN 248
| 28.4.2022  
Američko...
Pomorska anegdota

Američko...

Kanada je prekrasna, maritimi je vole, do nje doć ni lahko, z Europi, Sjeverne ili Južne Amerike, jer Nord Atlantik treba proć...

BN 247
| 1.4.2022  
Kanulaši...
Pomorska anegdota

Kanulaši...

3. maj od 1954. do 1958. storil je i šesnajst manjeh brodi za veliku obalnu plovidbu, i još nekoliko isteh, za ratnu mornaricu, poznati ko Kanulaši...

BN 246
| 3.3.2022  
Večera...
Pomorska anegdota

Večera...

Meho sa kim se družil i van hodil, odgovori da ne štroliga, jer ako najdu težu falingu, vratit će ih doma, neće ih plaćat da planduju...

BN 245
| 3.2.2022  
Novogradnja
Pomorska anegdota

Novogradnja

Barba Božo je bil pred penziju, i u znak zahvalnosti poslali su ga na novogradnju, da bude prvi kapitan na noven brodu. Ma on s ten ni bil zadovoljan....

BN 244
| 5.1.2022  
Prova di Fortuna
Pomorska anegdota

Prova di Fortuna

Bilo je samo malo mrtvoga mora va krmeni kvartir. Soja je odličan karag, štivi pune, stabilitet ne more bit bolji. Po dolasku va Genovu barba je posla...

BN 243
| 2.12.2021  
Buzara
Pomorska anegdota

Buzara

Barba i kapo su šli va agenciju na telefon razgovarat sa kunpanijun da objasne problen sa bršćenjem trupa. Va Japanu trup moru podvodno očistit, a ne ...

BN 242
| 3.11.2021  
E kad smo mi...
Pomorska anegdota

E kad smo mi...

Ni puno pasalo počel se i družit, i svako toliko našal bi se z nekoliko koleg penzioneri. Svi su oni navigali, neki ko makiništi, neki kapitani...

BN 241
| 5.10.2021  
Mal di ferro
Pomorska anegdota

Mal di ferro

A ima i oneh ki bez broda ne moru. Takovi ostaju na brodu i po dve leta! Ostali bi oni i još da ih armator ne skrca, a i kad se skrcaju onda jedva ček...

BN 240
| 1.9.2021  
Molitva
Pomorska anegdota

Molitva

Pasal je Pere u svoj dan fanj toga, i nevere i fortunali i konvoji za Drugoga rata. Rat ga je zatekal na moru pa su celi brod i njega i svih drugih sa...

BN 239
| 4.8.2021  
Giulia GTI...
Pomorska anegdota

Giulia GTI...

Ćapal ih je monsun va Karačiju. Čuda vrimena bili su na rade, i puna tri meseca su pasala, a oni su tek Japan odbavili. Sve je kasnilo dobreh dvajset ...

BN 238
| 1.7.2021  
Sardina i mleko
Pomorska anegdota

Sardina i mleko

Linije su povezivale svih pet kontinenti, celi svit je postal jedno, brodi su postali uredni, figuraju, lipo ih je videt, a skoro svi su bili doma sto...

BN 237
| 2.6.2021  
Made In England
Pomorska anegdota

Made In England

Interesantno je bilo da se va ono vreme dolari nisu smeli doma donest, iako su pošteno i legalno zasluženi. Ako ih je carina nekomu na dolasku našla d...

BN 235
| 29.3.2021  

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više