Buzara

BN 242
| 3.11.2021 | Piše:
Stanko Cuculić


Barba i kapo su šli va agenciju na telefon razgovarat sa kunpanijun da objasne problen sa bršćenjem trupa. Va Japanu trup moru podvodno očistit, a ne i piturat, i moć će postić ne baš petnajst, ali dvanajst-trinajst milj sigurno

Dvajset meseci va doku nisu bili, a trebali su. Brzina od petnast i pol milj pala je na jedanajst. Vrte se po Indijsken oceanu, Kina, Madagaskar, Tanzanija, Zambija, Kina i tako tri vijaja. Na Madagaskaru dvajset, va Dar Es Salam dvajset i pet dan isto toliko va Mombase. Nikakovo čudo da su obrasli. Va tropeh su skoru dve leta! Va Dar Es salamu su skrcali zadnji karag, i partili za Beiru - Mozanbik ukrcat pun karag kukuruza va vrećah za Japan.

- Bogu fala, valjda će nas va Japanu va dok poslat. Ovako više ne gre... - žalel se barba. Kapo, utučen ča brod ne gre, opravdava se, makina je na full, ali điri se ne moru dignut.

Troše preko trejset tonelad, po kontratu trebali bi vozit petnajst milj i trošit dvajset i pet!

... (više u tiskanom i CD izdanju)