Barca di barufa...

BN 270
| 1.3.2024 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Pexels


Stari je običaj da se dva broda iste zastave, iste kumpanije na otvorenen moru, sirenun pozdrave. Ako su dosta largani, promene rotu kako bi bili bliži jedan drugomu onda onaj ki gre od domi ili kade je barba mlaji, zatrubi tri duga, drugi odgovori isto tako, pa prvi potvrdi jednen kratken, drugi isto tako, vrate se va rotu i nastave prema odredištu. Telegrafisti uspostave vezu, razmene novitadi, pozdrave prijatelji, dan je ispunjen, drugačji.
Normalno pogleda se kakov je to brod, je pituran, ruzinav, je nakrcan, do bali, va pol karga ili va balastu, ki je idući porat, ki če na godišnji i blabla. Oni z makine pomno čiminjeru motre, dimi ili ne dimi, po boje dima komentiraju kako makina dela. Iskusnomu oku niš ne promakne, koga leta i kade je storen, je mu to prvo ili drugo ime, ku makinu ima i još puno puno toga.
Kada se sretne ratni brod bil svoj, ili strani, treba ga obavezno pozdravi ... (više u tiskanom i CD izdanju)