Bager i air condition

BN 261
| 31.5.2023 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Unsplash


Va New Yorku, Bostonu, nekad Philadelphie, ukrcali bi do četrdeset putnici, turisti, na kružni vijaj do Mediterana, odnosno Jadrana i nazad va Ameriku. Brodi novi, moderni, brzi, linijaši, moru krcat od igli do aviona, pa i putnike, najveć penzionere ke ni briga koliko će vijaj durat.
Kartu su platili za vijaj, koliko trajal, da trajal, ča dulje to bolje.

Porti puno, jedan bolji od drugoga, atraktivni, va portu se ostaje dva tri dana, nekad i više.
Putnici imaju svoj mesrum, salon, kabinu sa banjun, svoga kamarijera, dobru panatiku, se uredno, čisto, osjećaju se kod doma.
Sa posadun se druže, gledaju ča delaju, se ih interesira, odgovorni, disciplinirani ne nametljivi, pristojni, ne dosađivaju ne delaju se pametni. Zna bit interesantneh ljudi, od bankari, doktori, inžinjeri, profesori, suci, bivšeh političari, senatori, do činovnici, i drugeh struk i zanimanj. Si oni imaju svoju štoriju, i sad va trećoj mladoste ispunila njin ... (više u tiskanom i CD izdanju)

brod
pomorska-anegdota