Štrline.

BN 259
| 3.4.2023 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Pexels


Do pred malo poć na ukrcaj ili skrcat se avionon, bila je retkost. Avion skup, brodi va linije redovito doma dolaze, vijaji od mesec do najdulje šest meseci, a na brodu se ostajalo leto, mesec više ili manje, najčešće više. Va pomorstvu se gleda na saki cenat, a avionske karti skupe.

Pedeseteh let prošloga stoljeća trebalo je poć po dva polovna broda, va Englesku. Vlakon je jeftineje, ali treba vizi, Austrijsku, Njemačku, Francusku, Englesku, a to traje. Odlučilo se poslat posadu avionom, pomorci ne moraju imet vizi, matrikula za Engleze je isto ča i pasaporat. Va Londonu, agent će ih dočekat formalnost rešit i na brod otpeljat. Posada ni bila preveć kuntenta, nikad do tad nisu leteli. Brodi stari, parni, posada trejsetak ljudi, za dva broda sedandes ... (više u tiskanom i CD izdanju)

pomorska-anegdota
 • Pontiac LeMans...

  Saki porat je svoj, drugačji, poseban, dva ista pa bili va istoj države, teško se najdu..
  Pomorc
 • Kaldaji na karbun...

  Stari parni brod, na karbun, još vavek naviga, ima dokumenti, svedožbi, klasu Loyda.
  Va portu oko
 • Noćne gvardije...

  Stari parni brod, pravi, dobar za more, tih, siguran, brzina po bonace devet i pol, reć će barba, a