Prova di Fortuna

BN 243
| 2.12.2021 | Piše:
Stanko Cuculić


Bilo je samo malo mrtvoga mora va krmeni kvartir. Soja je odličan karag, štivi pune, stabilitet ne more bit bolji. Po dolasku va Genovu barba je poslal jednoga od ofičjali i dva člana niže posade notaju, za potvrdit Provu di Fortna, za saki slučaj

Kad se dobiju svedožbi i čertifikati od nacionalneh i međunarodneh registri, odnosno ovlašteneh survejeri brod je spreman za navigat i dolari služit. Ne manje važan dokument je brodski dnevnik ili škartafađ kako dnevnik va konceptu zovu. Va škartafađ gvardija upišiva rotu, fi i landu*, jačinu vetra, mora, pređene milji, ča se toga dana na kuverte delalo, je se ki razbolel, povredil, ukratko se ono ča se na brodu dogaja. Škartafađ se piše običnun olovkun, i onda ga na kraj šetemani treći ofičjal tintun prepiše va pravi t ... (više u tiskanom i CD izdanju)