Santa leda

BN 271
| 2.4.2024 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Pexels


Petak večer kako je i red partili iz Liverpula za Port Churchil va Hudson Bay Kanada.
Ni to duga traversada, osan devet dan, ako se vrime smiluje. Nord Atlantik, porat je artičken polarnen krugu, zgor šezdesete paraleli. Vrime se menja jako brzo, tu se gase i rađaju nove ciklone, fronte. Ovoj ekipa ni to prvi vijaj, storili su ih nekoliko, prazni gore, a nazad sa deset tisuć ton šenice refužo za Englesku, i ni bilo problema.

Vrime uobičajeno ni loše ni dobro, oblačno malo vetra va provu fikaju, problem je ča već tri dana nimaju poziciju, oblaci i po danu i po noći, zvezdi i sunce se ne naziru. Barba iskusan, puno put je Atlantik prošal i gore i dole, zna da je Golfska struja tu dosta jaka i kad se približe kraju, da će temperatura mora naglo past a to znači da su ćapali labradorsku struju, pa rotu po iskustvu korigira. Nakon pet dan one škurine osvanulo je prekrasno bistro jutro, bez daha vetra, samo malo mrtvoga mora. Čif je uspjel snimit poziciju, bili su praktičku na rote i ako ovak ... (više u tiskanom i CD izdanju)

led
pomorska-anegdota