Casanova...

BN 252
| 3.9.2022 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Neki porti su mu draži neke ne voli, izlazi uglavnom sam nekad do polna, na placu, peškariju nekad ga barba pošalje mesto sekonda

Ki o čemu telegrafista Miro o ženskemin. Ni obeda, večeri da o njima ne poveda. Ne oženjen, slobodan, stari mladić, dvajset i ko leto na moru, zadovoljan, bar tako poveda.

Kad je doma jedva čeka ponovo se ukrcat. Ča će doma, mater poslihat, vavek isto, kad ćeš se oženit ča misliš ki će te nastat kad ostariš, ja san pri kraju, neću dugo.

A Miro o ženidbe ne razmišlja, a da ženske voli, voli i te kako.

Va portu slobodan, sam sobun na čudu, vrimena koliko ćeš i dok drugi ne znaju ča od posla njegovo radno mesto sinđilano, zapečaćeno, od Port Cont ... (više u tiskanom i CD izdanju)