Bagalji

BN 253
| 4.10.2022 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Pexels


Povedaju se sakakove štorije, monadi, kako z Japana poć doma, kud će letet, preko Sjevernoga pola do Ankorage za Frankfurt ili Amsterdam i pa za Zagreb, doma

Trebali se skrcat va Vancouveru. Bili su dvanajst meseci na brodu, kad su javili da će ih skrcat kad naprave još vijaj do Japana. Ni njin bilo pravo, imaju plani, leto dohaja, a dokle oni dojdu doma pasat će i pol augusta, a dece će i škola počet. Do Japana još dobreh dvajset dan.

Pacifik dosadan da dosadneji ne more bit, radijo se ne čuje, va eteru mrtva tišina. ... (više u tiskanom i CD izdanju)