Japoniz only

BN 251
| 2.8.2022 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Pexels


Va Japanu, elektronika, tranzistori, televizori, kamere, kakove zamislet ne moreš, ali su skupi i struja i frekveca ni kod ona doma, pa se ne kupuje

Linija za Japan, iz Rike tri put na mesec, tiče se puno porti, od Jadranskeh, istočno mediteranskeh, nekoliko porti va Crvenen moru, pa Bonbaj, Colombo na Cejlonu, Bangkok, Singapur, Honkong, Taipei na Tajvanu ponekad Manilu, neki od porti va Indonezije, pa va Japanu, Kobe, Jokohame Tokija, jednoga do dva porta va Južnoj Koreje i nazad po istoj rote.

Vijaj od četiri meseca par dan više ili manje. Krca se i skrciva, od igli do auti, mašinerij, kokosovo brašno va vrećah, balvani, sirove koži, egzotične mirodije i još čuda toga. Va portu ... (više u tiskanom i CD izdanju)