Zakoni analizirani u 2023. godine

BN 268
| 2.1.2024 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Nadajmo se da će nova godina biti uspješnija, a što se tiće pomorskog prava, nadajmo se da neće biti previše zakonskih izmjena ali da će zato biti više sudske prakse koja će nam pomoći tumačiti zakonske odredbe i pomoć pri lakšoj i efikasnijoj primjeni istih.

Kao svake godine, tako i ove prikazat ćemo kratki sažetak o svim člancima iz 2023. godine, a sve kako bi našim čitateljima dali skematični okvir analiziranog hrvatskog zakonodastva.


Prvi zakon u 2023.godini koji smo analizirali bio je Zakon o nadzoru državne granice br. 151/22 koji je stupio na snagu dana 01.01.2023. godine. Naime, od dana 01. siječnja 2023. godine ukinute su kontrole osoba na unutarnjim kopnenim i morskim granicama s Hrvatskom te se odredbe schengenske pravne stečevine primjenjuju na Hrvatsku u njezinim odnosima s ostalim zemljama članicama. U tom pogledu analiziran je način na koji se izvršava granična kontrla te obveze zapovjednika/voditelja/ vlasnika plovila. Posebno je analiziran čl. 20 Zakona koji reg ... (više u tiskanom i CD izdanju)