Osiguranje: YPSMQS, standard sigurnosti i kvalitete

BN 261
| 31.5.2023 | Piše:
Vlado Haber
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Standardiziranjem usluga u marinama dobiti će se usluga koju nautičari zaslužuju. Kada standard kvalitete postane poželjna osobina tada će mnogi htjeti zadovoljiti taj standard i biti u društvu izabranih.

U novije doba je postalo normalno ponuditi uslugu kakva god da je. Kupaca je sve više, potrošnja je velika, a sve što se tržištu ponudi, tržište i kupi. U nautičkom sektoru kod ponuđača usluga događaju se česte promjene vlasništva, te je to zapravo postala učestala i normalna situacija. Na takav način razina pružene usluge za krajnjeg korisnika u najmanju ruku ostaje ista, ne napreduje ili ono gore, kvaliteta usluge pada.
Kao odgovor na potvrdu minimalne kvalitete pružene usluge, sa naglaskom na sigurnost, nastao je projekt YACHT-POOL CHECKED&TRUSTED SECURE MARINA. Iako on postoji od 2019. godine on je sada dobio novu dimenziju sa prvim službenim standardom za marine pod nazivom „Yacht-Pool Secure Marina Quality Standard" skraćeno YPSMQS. Ovaj standard je rezultat dobre suradnje Yacht Pool-a sa za sada nekolicinom marina nautičkog turizma. YPSMQS je ukratko rečeno standard kvalitete kojega se nositelji titule ovog standarda moraju pridržavati. Razgovarali smo sa Marijanom Dželalijom, direktorom Yacht-Pool-a koji nam je rekao malo više o samom projektu, idejama i perspektivama razvoja.

 

 

Kako je došlo do ideje za takav jedan projekt? Yacht-Pool je ipak poznat kao specijalizirani posrednik u nautičkim osiguranjima?

Yacht-Pool kao posrednik u osiguranju, a koji je prisutan na velikom broju tržišta diljem Europe više od 45 godina, nikada nije bio „samo" orjentiran na osiguranja. Od samih početaka to je bila ideja pružanja klijentima više od samog osiguranja. Kroz godine i mnoštvo raznih projekata nastao je cijeli niz dodatnih usluga, kontrole kvalitete, ali i sigurnosti za naše korisnike kroz sustav „Yacht-Pool Checked&Trusted". Kao jedan od zadnjih takvih projekata nastao je i ovaj projekt sigurnih marina. Sama ideja došla je nakon razgovora sa kolegom Dušanom Orlovićem, direktorom Marine Funtana, u jednom neobveznom razgovoru oko toga kako bi mogli bolje i više surađivati, a sve sa ciljem da klijentima marine pružimo dodatnu vrijednost za njih i njihovo plovilo u marini na vezu.

Spomenuli ste prije da postoji pisani standard kojeg se marine članice moraju držati?

Tako je, kao logični nastavak i rast ovog projekta nastao je minimalni standard kvalitete pružanja usluga sa naglaskom na sigurnost marina. Kako ja nisam direktno iz branše rada u marinama, oformili smo tim stručnjaka. Uz veliku sam pomoć, savjete i nesebično dijeljeno znanje mojih kolega i partnera, direktorice marine Punat Renate Marević, te direktora marine Funtana Dušana Orlovića sastavio navedeni standard. Sam standard nije ništa nedostižno za kvalitetne dobre marine, međutim on daje još jednu dodanu vrijednost korisniku usluga marine koji je dio projekta.

 

 

Kako jedna marina može postati član ovog projekta? Što dobiva svaka članica samim ulaskom?

Svaka marina koja poštuje pisane standarde minimalne sigurnosti, konstanto ulaže u razvoj i kvalitetu poslovanja te brigu korisnika može postati član ove inicijative. Važno je omogućiti transparentnost uvida u način rada i još važnije, primjetnost pružene usluge korisnicima i podrška u slučaju bilo kakve potrebe.

Kakve su perspektive i daljnji koraci razvoja projekta?

Kada smo krenuli sa ovim projektom prije sada već 4 godine, nismo razmišljali previše u daljnjim koracima. Primarno je bilo istaknuti kvalitetu pružene usluge pojedinih marina sa naglaskom na sigurnost. Kako smo izašli javno i krenuli reklamirati članice pojavili su se neki novi potencijalni suradnici sa novim tehnologijama, idejama za razvoj nautičkih luka i privezišta, standardizaciju u tom području i još puno toga. Trenutno razgovaramo sa članovima tima o daljnjim smjerovima i koracima koje želimo ili ne želimo poduzeti.

 

 

Šta dobiva krajnji korisnik marina od ovoga certificiranja?

Svaki pružatelj bilo kakve usluge, neovisno radi li se o nautici ili nekoj drugoj branši uvijek traži potvrdu da je usluga koju pruža dobra i kvalitetna te nekakvu javnu potvrdu, oznaku, certifikat koji to potvrđuje. Taj certifikat mora biti relevantan i pouzdan. U ovom slučaju imidž i status Yacht-Pool-a na nautičkom tržištu potvrda su kvalitete i garancija da je kontrola iste i napravljena.

U doba preopterećenosti sa informacijama, ponudama i uslugama, kada je teško razaznati što je zbilja kvaliteta, a što što je dobar marketing, smatramo da je jedan ovakav projekt koji se razvija sporo, ali kvalitetno i sa pomno osmišljenim fazama i koracima, rijetkost. Iza ovog projekta ne stoji samo promidžba određenih marina sa ciljem bolje prodaje priveznih mjesta, jer znamo da im to ne treba, već podizanje kvalitete i sigurnosti te prepoznavanje izvrsnosti od strane sadašnjih, ali i budućih korisnika što godišnjih priveznih mjesta, što tranzitnih gostiju.Što uključuje YPSMQS?

Sve što uključuje standard YPSMQS navedeno je u dokumentu kojega je razvio Yacht Pool Marine. Oni koji odluče provoditi ovaj standard ulaze u klub probranih u kojemu vladaju određena pravila izvrsnosti. Ovaj standard uključuje naglasak na sigurnosni dio marine kroz opremljenost marina, odnosno veću sigurnost samih plovila, ali i gostiju, što na mokrom što na suhom vezu. Uključuje i uslugu korištenja dodatne opreme i usluga marine, te razinu osposobljenosti i opremljenosti osoblja. Sa strane usluga koje nudi marina, a tiču se standardnih i općih usluga, ali i dodatnih usluga koje se nude korisniku veza, standard je usmjeren ka boljoj informiranosti i osjećaju sigurnosti, te brizi o plovilu dok je plovilo u stanju „mirovanja", na suhom ili mokrom vezu. Tu su čuvanje plovila, kontrola opreme, nadzor, te osiguravateljska pokrića koja štite korisnika, ali i marinu. U standardu su uzeti u obzir ISO standardi kvalitete koji su međunarodno opće poznati, a koji uključuju i zaštitu okoliša.


...