Propisi kojima se urađuje zaštita morskog okoliša u RH

BN 270
| 1.3.2024 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Unsplash


Posebno je značajno istaknuti kako su zajednički interesi očuvanja mora i morskog okoliša, odnosno specifične podteme definirane u sedam protokola Barcelonske konvencije. Protokoli su vremenom nadograđivani i predstavljaju pravni okvir za provedbu zajedničkih aktivnosti u zaštiti mora i morskog okoliša, zajedno s MED POL programom i Programom 100 HS.

Prošlog je mjeseca Republici Hrvatskoj od strane EU upućena službena opomena te obrazloženo mišljenje jer nije uskladila pomorsko zakonodavstvo s okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji. Navedena direktiva sveobuhvatna je politika za zaštitu morskog okoliša europskih mora uz istodobno omogućivanje održive uporabe morskih dobara i usluga. Njome se od država članica zahtijeva da procijene stanje kvalitete morskog okoliša, utvrde dobro stanje okoliša, uspostave odgovarajuće okolišne ciljeve i izrade odgovarajuće programe praćenja te provedu mjere za postizanje ključnog cilja Direktive koji se odnosi na postizanje "dobrog stanja okoliša" svih morskih voda. Komisija je u veljači prošle godine uputila službene opomene dijelu članica da to učine i nek ... (više u tiskanom i CD izdanju)