Koncesije u novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

BN 266
| 3.11.2023 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Što su koncesije sukladno odredbama novog Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)? Dio odgovora pokušat ćemo vam dati krov ovaj članak.

Prethodnim člancima krenuli smo s detaljnom analizom novog Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) te smo vidjeli kako se istim uređuju:

  • pojam i pravni status pomorskog dobra,
  • zaštita pomorskog dobra,
  • određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi,
  • imovinskopravna pitanja,
  • upravljanje, upotreba pomorskog dobra,
  • koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta,
  • pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, ... (više u tiskanom i CD izdanju)