Što su to podkoncesije i koncesije na zahtjev?

BN 269
| 31.1.2024 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Unsplash


U prethodnom broju našeg časopisa dali smo kratki sažetak svih pravnih instituta koje smo analizirali u prethodnoj godini. Ovim člankom nastavljamo sa analizom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i to posebno analizom potkoncesija i koncesija na zahtjev.

Što su to potkoncesije?

Člankom 60 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama određeno je kako je potkoncesija pravni odnos koji nastaje između koncesionara i treće osobe u svrhu gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra obuhvaćenog koncesijom, a radi čije provedbe se zahtijeva izgradnja građevina radi obavljanja srodnih djelatnosti onima za koje je koncesija dodijeljena, a koje sam koncesionar ne može obavljati ili smatra da bi obavljanje takvih djelatnosti na području danom u koncesiju bilo učinkovitije davanjem prava na gradnju i obavljanje srodnih djelatnosti od strane treće osobe.(više u tiskanom i CD izdanju)