Što su to dozvole na pomorskom dobru?

BN 265
| 4.10.2023 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Prethodnim člankom u našem časopisu naveli smo u kratko novine koje nam je donio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23). Ovim čemo člankom krenuti s analizom pojedinih novina kao što je npr. dozvola na pomorskom dobru.

 

Prisjetimo se u tom pogledu kako je do stupanja na snagu novog Zakona bio na snazi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), a koji je u pogledu provedbe postupka radi ishodovanja Koncesije i Koncesijskog odobrenja nadopunjen zasebnim Uredbama. Od mnogobrojnih odredba sadržanih u starom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, posebno je značajna bila odredba kojom se regulira gospodarsko korištenje pomorskog dobra, odnosno korištenje pomorskog dobra za obavljanje gospodarskih djelatnosti, s ili bez korištenja postojećih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru, te s ili bez gradnje novih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru. ... (više u tiskanom i CD izdanju)