Što novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa?

BN 264
| 4.9.2023 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Što točno znači pomorsko dobro? Pod pomorskim dobrom, koje se definira kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i koje je neotuđivo i ne može biti predmet stjecanja prava vlasništva ni drugih stvarnih prava

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio je na snagu dana 29.07.2023. godine i donosi puno novina ne samo u pogledu koncesija već i ostalih instituta. S toga, ovim ćemo člankom dati samo kratak osvrt na novine previđene novim Zakonom, a točno tumačenje odredbi kao i detaljni prikaz postupaka radi ishodovanja koncesija i dozvole na pomorskom dobru analizirat ćemo tokon godine u idućim člancima našeg časopisa.

Što se uređuje Zakonom o pomorskom dobru? Koji je cilj samog Zakona? Sukladno čl. 1 Zakona o pomorskom dobru istim se uređuje: