Privezni bazeni

| 7.12.2022 | Piše:
Burza Nautike
| Foto:
Hrvoje Galić


Ukopavanjem bazena u kopnu na lakši i jeftiniji način do nove marine

Primorsko-goranska županija dvadeset sedmu godinu zaredom podupire i nagrađuje najbolje inovatore. Hvale vrijedna inicijativa koja je kroz navedeno razdoblje nagradila četristotinjak inovatora od kojih je preko stotinu izborilo svoje mjesto na tržištu. Ove godine među nagrađenima istaknula se jedna vrlo interesantna inovacija s polja nautike a suautor je naš novinar Hrvoje Galić. Kroz dugi niz godina Igor Kontuš i naš novinar Hrvoje Galić imali su priliku posjetiti mnogobrojne marine kako u Hrvatskoj tako i najveće i najluksuznije marine u svijetu. Kroz sva ta putovanja skupljali su iskustva i razmjenjivali dojmove te zajedno donosili zaključke o prednostima i nedostatcima pojedinih marina. Kroz te razgovore polako se rađala ideja o idealnoj marini koja bi mogla pružiti idealne uvjete čak i najzahtjevnijim nautičarima. U tim razmišljanjima se vodilo puno polemike oko toga kako pojedine marine utječu na podmorje, tok morskih struja, kakvu sigurnost pružaju brodicama i dali je moguće napraviti ekološki prihvatljivu marinu koja će pružiti optimalnu sigurnost brodice. S obzirom na to da se činilo nemogućim ispuniti sve parametre u potpunosti shvatili su da je potreban drugačiji pristup izgradnji marine. Tako se rodila ideja o priveznim bazenima.
 
Što su privezni bazeni?
 
Svaka marina nastaje tako da se izgradnjom lukobrana, postavljanjem pontona ili pak kombinacijom lukobrana i pontona na moru osigurava siguran privez za brodice i brodove. U nekim slučajevima se pak koriste i prirodne uvale te se izgradnjom rive nastoji osigurati privezište. Iako se u svim takvim projektima provode studije utjecaja na okoliš, tokova morskih struja te utjecaja vjetrova gotovo niti jedna marina ne može u potpunosti zadovoljiti sve te parametre i pružiti adekvatnu zaštitu brodicama. Zbog svega navedenog ovaj inovatorski dvojac došao je do zaključka kako je jedini način da se stvore idealni uvjeti za privez brodica a da se pri tome ne utječe na podmorje, ukopavanje bazena na kopnu. Dakle ukopavanjem bazena bi se mogli stvoriti idealni uvjeti, odrediti dubina marine, idealno postaviti svi elementi za siguran privez, osigurati sva infrastruktura koja bi mogla udovoljiti najstrožim ekološkim standardima te izgraditi svi prateći sadržaji. Po završetku svih radova probija se kanal prema moru te se marina može pustiti u funkciju. Prednost ovakve izgradnje je mogućnost da se ponude sadržaji koje do sada nisu mogle osigurati niti najluksuznije marine na svijetu dok brodice u priveznim bazenima imaju apsolutnu sigurnost bez obzira na vjetrove i morske struje. Ono što je najbitnije ekološka prihvatljivost ovakvih marina neusporediva je s konvencionalnim marinama. Prije svega privezni bazeni ne devastiraju podmorje niti utječu na eko sisteme mikrolokacije. Ukupni utjecaj na okoliš približno je jednak izgradnji hotela uz obalu što je apsolutno prihvatljivo u usporedbi sa konvencionalnim marinama. Uz sve navedeno privezni bazeni imaju mogućnost ugradnje sigurnosnih pregrada te podvodnih pumpi sa separatorima što bi anuliralo mogućnost zagađenja u slučaju havarije neke brodice i istjecanja ekološki neprihvatljivih tekućina. Već je nekoliko inozemnih investitora pokazalo interes za ovu inovaciju ali želja ovog inovatorskog dvojca je da se prva takva marina ipak napravi u Hrvatskoj. Nadamo se da će u tome i uspjeti.
...