Inspekcijski nadzor sukladno odredbama pomorskog zakonika (II. dio)

BN 274
| 2.7.2024 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Prava i obveze inspekcijskog nadzora detaljno smo djelomično analizirali u prethodnom članku našeg časopisa, a obzirom da je navedena tematika poprilično kompleksna, ovim ćemo člankom dopuniti istu.

Prvenstveno je značajno utvrditi kad i kako se obavlja inspekcijski nadzor i koje se radnje poduzimaju ovisno o utvrđenom činjeničnom stanju. Obzirom da postoji više slučaja i u svakom zasebnom slučaju inspektori imaju drugačije ovlasti, pokušat ćemo navedeno prikazati skematičnim putem:


1. obavljanje inspekcijskog nadzora nad provođenjem međunarodnog režima luka u skladu s međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u pogledu operativnih i drugih obala, lukobrana, potrebnih dubina, uređaja, postrojenja i drugih objekata namijenjenih za sidrenje, zaštitu brodova, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i stvari, kao i opremljenosti uređajima namijenjenim za prihvat zauljenih voda, uljnih ostataka i otpada s broda, te ostataka i mješavina koje sadrže ostatke štetnih teku ... (više uz pretplatu)