Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem

| 19.3.2020


U sklopu paketa mjera potpora gospodarstvu Vlada je donijela i odluku o odgodi stupanja na snagu Pravilnika o brodicama

Kako bi se u ovo krizno vrijeme rasteretilo poslovanje prvenstveno čarteraških firmi zasad je odgođena primjena novoga Pravilnika. Druga važna stvar jest da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kapetanijama i Hrvatskom registru brodova izdalo i službene preporuke za postupanje nautičara i marina vezano uz epidemiju koronavirusa.

Kako bi se što je moguće više olakšalo iznajmljivačima brodova donesen je čitav niz mjera. Tako je do daljnjega produljena valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Lučke uprave su dobile preporuke za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet. Na neodređeno je odgođena primjena novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem. To sada znači da se na plovila ne moraju ugrađivati detektori ugljičnog monoksida na brodice, odnosno na plovila do 15 metara budući da je ovim paketom donesena odluka o produljenju valjanosti svjedodžbe, što osim toga znači i da ove godine nema novih plaćanja za uređaje za zaštitu od požara, medicinsku opremu, nema novih kontroliranja splavi.

S jedne strane ovo je dobra odluka jer financijski olakšava da se prebrodi ova krizna situacija, i stvari se ne bi trebale bitnije odraziti na sigurnost plovidbe budući da većina brodova neće niti isploviti, ali s druge strane šparanje na sigurnosti nikad nije neka pretjerano mudra odluka, naročito ako se radi o moru.

Kako bi ostvarili ovu pogodnost čarteraši moraju samo poslati zahtjev za produženje svjedodžbe elektroničkim putem na adresu nadležne kapetanije.

...