Posebnosti u postupku ishodovanja koncesija na pomorskom dobru

Posebnosti u postupku ishodovanja koncesija na pomorskom dobru

Posebno je značajno napomenuti kako Vlada Republike Hrvatske u slučaju opetovanog kršenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od strane davatelja koncesije, kao i u slučaju potrebe za posebnom zaštitom nekog dijela pomorskog dobra od davanja koncesije, građevinskih intervencija, devastacija i slično, može posebnom odlukom oduzeti pravo na upravljanje tim dijelom pomorskog dobra zakonom ovlaštenom upravitelju

BN 267
| 5.12.2023
Koncesije u novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
Pravni savjeti

Koncesije u novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Što su koncesije sukladno odredbama novog Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)? Dio odgovora pokušat ćemo vam dati krov ovaj članak....

BN 266
| 3.11.2023  
Što su to dozvole na pomorskom dobru?
Pravni savjeti

Što su to dozvole na pomorskom dobru?

Prethodnim člankom u našem časopisu naveli smo u kratko novine koje nam je donio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23). Ovim čemo č...

BN 265
| 4.10.2023  
Što novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa?
Pravni savjeti

Što novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa?

Što točno znači pomorsko dobro? Pod pomorskim dobrom, koje se definira kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i koje je neotuđivo i ne može ...

BN 264
| 4.9.2023  
Prekršaji i prekršajno-pravne sankcije
Pravni savjeti

Prekršaji i prekršajno-pravne sankcije

Iako su pomorski prekršaji detaljno predviđeni Pomorskim zakonikom mora se naglasiti kako se postupak o pomorskim prekršajima vodi po zakonu kojim se...

BN 263
| 31.7.2023  
Kad su isključivo sudovi RH nadležni u slučaju pomorskih sporova?
Pravni savjeti

Kad su isključivo sudovi RH nadležni u slučaju pomorskih sporova?

Pomorski je Zakonik glavni pravni izvor pomoskog prava kojim se uređuju pomorsko upravna prava, pomorsko imovinska prava, ovrha, mjerodavno pravo i is...

BN 262
| 29.6.2023  
Hipoteka na brodu
Pravni savjeti

Hipoteka na brodu

Što je hipoteka? Kako ista nastaje? Što znači biti hipotekarni vjerovnik i kako namiriti svoju tražbinu ako je predmet hipoteke plovilo? Na ova i još ...

BN 261
| 31.5.2023  
Što su to pomorski privilegiji?
Pravni savjeti

Što su to pomorski privilegiji?

Da li je hipoteka jedino založno pravo koje je uređeno odredbama Pomorskog Zakonika? Odgovor je, naravno, negativan, odnosno osim hipoteke u Pomorskom...

BN 260
| 3.5.2023  
Kako upisati brod u upisnik brodova?
Pravni savjeti

Kako upisati brod u upisnik brodova?

Gdje se upisuju brodovi? Koje je nadležno tijelo? U kojem se roku moraju rješiti predmetni upisi? Na ta i druga mnogobrojna pitanja odgovorit ćemo ovi...

BN 259
| 3.4.2023  
Koncesije i koncesijska odobrenja po usvojenom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru
Pravni savjeti

Koncesije i koncesijska odobrenja po usvojenom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru

Zaključno, mehanizmima predviđenim novim zakonom trebala bi biti riješena mnoga pitanja i problemi na koja sadašnji zakon nema adekvatne odgovore...

BN 258
| 1.3.2023  
Novine prilikom ulaska u Schengen
Pravni savjeti

Novine prilikom ulaska u Schengen

U prethodnom smo članku našeg časopisa napomenuli kako je u prosincu 2022. godine, a radi usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvo...

BN 257
| 1.2.2023  
Osiguranje za plovila sa Litijskim baterijama – Rizik za vlasnika i za osiguranje
Pravni savjeti

Osiguranje za plovila sa Litijskim baterijama – Rizik za vlasnika i za osiguranje

Određeni osiguravatelji počeli su na tržište uvoditi isključenja ili razna ograničenja za vlasnike plovila sa navedenim tipom baterija, štoviše određe...

BN 257
| 1.2.2023  
Što smo naučili u 2022. te koje nas novine očekuju u 2023?
Pravni savjeti

Što smo naučili u 2022. te koje nas novine očekuju u 2023?

Kao što vidite, u prethodnoj su godini analizirane značajne tematike, međutim, novinama nikada kraja, pa tako su već sad, početkom 2023. godine, najav...

BN 256
| 30.12.2022  
Novčane kazne i zastara u slučaju pomorskih prekršaja
Pravni savjeti

Novčane kazne i zastara u slučaju pomorskih prekršaja

Opća je svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekršajnopravnih sankcija ta da svi građani poštuju pravni sustav i da nitko ne počini prekr...

BN 255
| 2.12.2022  
Što je pomorski prekršaj?
Pravni savjeti

Što je pomorski prekršaj?

Iako su pomorski prekršaji detaljno predviđeni Pomorskim zakonikom mora se naglasiti kako se postupak o pomorskim prekršajima vodi po zakonu kojim se...

BN 254
| 29.10.2022  
Izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara
Pravni savjeti

Izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara

Izvanugovorna odgovornost povezana je sa izvanugovornom štetom, a to je šteta nastala izvan ugovornog odnosa odnosno u konkretnom slučaju ona koju bro...

BN 253
| 4.10.2022  
Što su apostile i kad su neophodne kod ugovora o kupoprodaji plovila?
Pravni savjeti

Što su apostile i kad su neophodne kod ugovora o kupoprodaji plovila?

Postupak legalizacije isprava potvrdom Apostille je pojednostavljeni postupak nadovjere isprava koji se provodi sukladno odredbama spomenute Konvencij...

BN 252
| 3.9.2022  
Istrage pomorskih nesreća
Pravni savjeti

Istrage pomorskih nesreća

Ono što je vrlo bitno naglasiti jest da pomorska NEZGODA nije isto što i pomorska nesreća. Naime, pomorska nezgoda je događaj povezan s radom plovnog ...

BN 251
| 2.8.2022  
Nadležnost u ovršnom postupku i sastav prijedloga za ovrhu
Pravni savjeti

Nadležnost u ovršnom postupku i sastav prijedloga za ovrhu

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina odnosno to je postupak koji vjerovnicima garantira naplatu svojih potraživanja od strane dužnika...

BN 250
| 1.7.2022  
Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Pravni savjeti

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Lučka uprava ili ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovorni su za sigurnosnu zaštitu luke na koju se primjenjuje ovaj Zakon...

BN 249
| 2.6.2022  
Viša sila kao razlog za Raskid Ugovora o najmu plovila ili ugovora o vezu
Pravni savjeti

Viša sila kao razlog za Raskid Ugovora o najmu plovila ili ugovora o vezu

Prilikom sastava ugovora o najmu plovila ili o vezu svakako će vas odvjetnik vašeg povjerenja upoznati sa značenjem klauzule o višoj sili te detaljno ...

BN 248
| 3.5.2022  
Kako vez i pravno učiniti sigurnim?
Pravni savjeti

Kako vez i pravno učiniti sigurnim?

Zakon posebno uređuje specifična pravna pitanja koja se odnose na ugovor o vezu, kao što je pravo zadržanja plovila kao mjera osiguranja tražbina pruž...

BN 247
| 1.4.2022  
Kako je pokrenuti čarter djelatnost i koji se zakoni primjenjuju?
Pravni savjeti

Kako je pokrenuti čarter djelatnost i koji se zakoni primjenjuju?

Kod obavljanja čarter djelatnosti značajno je odmah na početku donijeti odluku hoće li se plovilo iznajmljivati bez usluge smještaja ili će se ipak p...

BN 245
| 3.2.2022  
Što se događa s upisanim hipotekama nakon brisanja brodica i jahti iz upisnika?
Pravni savjeti

Što se događa s upisanim hipotekama nakon brisanja brodica i jahti iz upisnika?

Zbog brisanja plovila hipotekarnim vjerovnicima mogu nastati ogromne neugodnosti. Što se sve tada događa s upisanim hipotekama i koji su mogući scenar...

BN 244
| 5.1.2022  
Tehnički pregledi brodica i čamaca
Pravni savjeti

Tehnički pregledi brodica i čamaca

Dodatkom 12 Pravilnika propisuju se tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica namijenjenih za plovidbu mo...

BN 243
| 2.12.2021  
Važnost odvjetnika u postupku upisa plovila: gdje i kako pravovaljano upisati plovilo?
Pravni savjeti

Važnost odvjetnika u postupku upisa plovila: gdje i kako pravovaljano upisati plovilo?

Pitanje treba li angažirati odvjetnika za jednu tako, naoko jednostavnu stvar kao što je upis brodice u upisnik, dobit će odgovor čim si postavite pro...

BN 242
| 3.11.2021  
Punomoćnik za prijam pismena ima veliku odgovornost i funkciju
Pravni savjeti

Punomoćnik za prijam pismena ima veliku odgovornost i funkciju

Hrvatska je postala raj za nautičare. Svatko tko u Europi ima brod, makar u jednom kutku mozga mašta o tome da mu brod bude cijele godine vezan u Hrva...

BN 241
| 5.10.2021  
Spašavanje u slučaju pomorske nesreće: Što kaže Zakonik?
Pravni savjeti

Spašavanje u slučaju pomorske nesreće: Što kaže Zakonik?

More je poseban medij, ne samo u onom fizičkom obliku, već i u pravnom smislu. Tu oduvijek vrijede pravila koja se dosta razlikuju od pravila koja vri...

BN 240
| 1.9.2021  
Pomorske nesreće: koji je postupak? Kad se primjenjuje hrvatsko pravo, i kojem sudu se treba obratiti?
Pravni savjeti

Pomorske nesreće: koji je postupak? Kad se primjenjuje hrvatsko pravo, i kojem sudu se treba obratiti?

Velika većina nautičara ni ne pomišlja na to da je zapravo i pomorski promet određen zakonima i propisima, slično kao i cestovni. Međutim jednako tako...

BN 239
| 4.8.2021  
Požar u Marini Kaštela: Postupak osiguranja dokaza kod požara broda
Pravni savjeti

Požar u Marini Kaštela: Postupak osiguranja dokaza kod požara broda

Nedavno se u Marini Kaštela dogodila velika nesreća. Gledali smo, neki putem medija, a neki i uživo kako izgleda noćna mora većine vlasnika plovila. U...

BN 238
| 1.7.2021  
Kada zatražiti mišljenje pravnika?
Pravni savjeti

Kada zatražiti mišljenje pravnika?

Zašto, kako, i kada zatražiti pravno mišljenje pri kupnji, odnosno prodaji ili iznajmljivanju plovila?...

BN 237
| 2.6.2021  
Zašto nam treba odvjetnik pri kupnji plovila?
Pravni savjeti

Zašto nam treba odvjetnik pri kupnji plovila?

Uloga odvjetnika jest da zaštiti prava koja u nekom postupku mogu biti ugrožena. A prava se mogu ugroziti na mnogo načina. Ponekad je to i ako ne dobi...

BN 236
| 6.5.2021  
Odgovornost i naknada u slučaju štete prilikom izgradnje broda
Pravni savjeti

Odgovornost i naknada u slučaju štete prilikom izgradnje broda

Nedavna havarija s potonućem nove ribarice nakon pada s dizalice mnoge je servisere plovila natjerala da se malo zamisle nad svojim svakodnevnim poslo...

BN 234
| 1.3.2021  
Što nam donosi isključivi gospodarski pojas?
Pravni savjeti

Što nam donosi isključivi gospodarski pojas?

Isključivi gospodarski pojas donosi obnovu ribljeg fonda, sigurnost ribara, gradnju umjetnih otoka i korištenje energije vjetra i mora… i što još?...

BN 233
| 2.2.2021  
Medijacija i pomorski sporovi
Pravni savjeti

Medijacija i pomorski sporovi

Medijacija ili mirenje je postupak za efikasno, konstruktivno i strukturirano rješavanje problema stranaka. Stranke u medijaciji uz pomoć treće, nepri...

BN 232
| 29.12.2020  
Plovidba, obavljanje djelatnosti i korištenje prirodnih dobara u Zaštićenim morskim područjima
Pravni savjeti

Plovidba, obavljanje djelatnosti i korištenje prirodnih dobara u Zaštićenim morskim područjima

Suprotno mišljenju mnogih ljudi, zaštićena morska područja ne čine samo morski nacionalni parkovi ili parkovi prirode. Mnoga područja dobila su taj st...

BN 231
| 30.11.2020  
Obrada osobnih podataka  kod iznajmljivanja plovila: GDPR u vrijeme epidemije COVID-19
Pravni savjeti

Obrada osobnih podataka kod iznajmljivanja plovila: GDPR u vrijeme epidemije COVID-19

Čarter je sve popularnija djelatnost na području Republike Hrvatske, i kao takav je podložan mnogobrojnim pravnim obvezama. Među svim obavezama u dana...

BN 230
| 29.10.2020  
Tehnički pregledi –   Što nam donose nove odredbe Pravilnika i na  koga se odnose?
Pravni savjeti

Tehnički pregledi – Što nam donose nove odredbe Pravilnika i na koga se odnose?

S novim Pomorskim zakonikom i stupanjem na snagu odredbi Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama na snagu su stupile i brojne druge novine koje se s...

BN 229
| 28.9.2020  


Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se