Kako do pomorskoga dobra bez koncesije?

BN 225
| 27.5.2020 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva


Nastavljamo s tematikom koja oduvijek budi poseban interes među nautičarima i poduzetnicima, a to je možemo li i na koji način izvršavati gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru ako nismo ovlaštenici koncesije?

U prethodnom broju pisali smo o razlici između koncesije i koncesijskog odobrenja, kao i o proceduri za njihovo ishodovanje, a sada bismo posebnu pažnju obratili na način i mogućnosti prijenosa koncesije, kao i mogućnosti osnivanja potkoncesija.

Ova tema posebno je zanimljiva našim nautičarima, ali i poduzetnicima koji se bave servisiranjem, odnosno popravcima brodica ili jahta, a nisu ovlaštenici koncesija. Svi su oni dobro upoznati s problematikom nemogućnosti slobodnog popravka brodica i jahta unutar marina, i svi se opravdano pitaju: „Smiju li ovlaštenici koncesija (u konkretnom slučaju marine) ograničavati ili čak onemogućavati ulazak servisera na dijelu pomorskog dobra na kojem one imaju ishodovanu koncesiju?"

Koncesija, odobrenje ili potkoncesija?

Na ovo pitanje nije jednostavno kratko odgovoriti budući da se radi o složenoj pravnoj tematici.

Ako je ovo postupanje zakonski utemeljeno tada se serviseri opravdano pitaju koja bi bila zakonska solucija za navedenu problematiku? Nažalost zakonodavac u tom pogledu nije dao jedno konkretno rješenje odnosno odgovor na navedeni problem već ga se može iščitati primjenjujući razne institute koje p ... (više u tiskanom i CD izdanju)