Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

BN 249
| 2.6.2022 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Lučka uprava ili ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovorni su za sigurnosnu zaštitu luke na koju se primjenjuje ovaj Zakon

Jačanje sigurnosne zaštite brodova i luka jedan je od mnogobrojnih imperativa Europske Unije. Posebno je značajna u tom pogledu Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (Tekst značajan za EGP) (SL L 129, 29. 4. 2004.) kao i Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (Tekst značajan za EGP) (SL L 320, 25. 11. 2005.), a temeljem kojih se unutar područja Europske Unije usklađuju svi postupci i mjere sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka, kao i druga pitanja vezana za sigurnosnu zaštitu brodova i luka otvorenih za međunarodni promet.

Uvjeti za provedbu gore navedenih europskih akata u Republici Hrvatskoj utvrđeni ... (više u tiskanom i CD izdanju)