Viša sila kao razlog za Raskid Ugovora o najmu plovila ili ugovora o vezu

BN 248
| 3.5.2022 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Prilikom sastava ugovora o najmu plovila ili o vezu svakako će vas odvjetnik vašeg povjerenja upoznati sa značenjem klauzule o višoj sili te detaljno urediti i u tom pogledu prava i obveze svih ugovornih strana

U prethodnim člancima našeg časopisa „Burza Nautike" detaljno smo analizirali zakonske odredbe koje uređuju institut najma plovila, odnosno tzv. „Charter", te ugovor o vezu. Posebno smo istaknuli koje se odredbe Pomorskog zakonika, Zakona o općem upravnom postupku te Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu primjenjuju radi pravovaljanosti navedenih ugovora. Stoga smo vam ovim člankom odlučili dati uvid u prava i obveze ugovornih strana kod raskida navedenih ugovora, kao i objasniti vam institut „više sile" i kad se ugovorne strane mogu pozvati na istu radi raskida ugovora.

Kad i kako smijemo raskinuti sklopljen Ugovor o najmu ili o vezu plovila?

Prvenstveno moramo istaknuti ... (više u tiskanom i CD izdanju)