Odabir pravog Konopa i lanca za vaš brod

BN 263
| 31.7.2023 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Prema Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama, na brodu obavezno morate imati nekoliko vrsta konopa. Sidreni konop (ili lanac) tj. konop na glavnom ili pomoćnom sidru kao dio sidrenog sustava, dužine najmanje 25 do 100 metara te promjera i čvrstoće koja odgovaraju dužni i težini vašeg plovila. Zatim tri konopa za privez najmanje duljine koliko je duljina brodice, ali ne kraće od 5 metara i na kraju obvezno konop za tegalj koje je dugačko najmanje 4 dužine brodice.

Brod je autonomna ploveća jedinica na kojoj je puno različitih, naizgled nevažnih sitnica o kojima često ne vodimo dovoljno brige, ali u određenim trenucima te stvari mogu postati vrlo važne, u nekim situacijama mogu čak i ugroziti sigurnost broda i posade. Jedna od tih važno-nevažnih sitnica su i konopi i lanci. Trebate znati da su konopi i lanac vitalni dio opreme broda. Na svakom brodu treba biti konopa najmanje koliko to određuje Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama i trebaju biti prave debljine, dužine, ali i od odgovarajućeg materijala. Ponuda na tržištu je doista velika i mnogi nautičari, posebno oni manje iskusni, ili oni koji prvi puta kupuju brod pa ga opremaju, u dilemi su što izabrati i koji su to konopi i lanac koje će najbolje odgovarati njihovo ... (više u tiskanom i CD izdanju)