Struja na motoru

BN 195
| 27.11.2017 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Božo Ivanić


Snaga alternatora mora biti najmanje 20% ukupnog kapaciteta akumulatora. Primjerice, za kapacitet akumulatora od 150 Ah alternator ne bi smio biti manji od 35 A, budući da njegova realna snaga u radnom režimu iznosi 25 ampera. Za kapacitet akumulatora od 240 Ah alternator bi trebao biti barem 70 ampera odnosno 55 ampera u vrućem režimu rada

U prethodnim brojevima Nautike opisali smo sve osnovne sustave na brodskom motoru i oko njega. Prošli smo kroz sustav rashlade sa svim njegovim osnovnim karakteristikama i problemima koji se javljaju u svakodnevnom radu motora. Isto tako smo opisali i sustav goriva, kao i sustav podmazivanja. Za kraj nam je ostao još jedan od ključnih segmenata, a to je elektrika na motoru, odnosno sve ono što je potrebno da bi motor bio dio funkcionalne cjeline kao što je brod. Jasno da je svaki od ovih segmenata važan, i da bez njega sustav ne bi funkcionirao, ali električni sustav na motoru, kao i onaj oko njega, posebno je važan zato što je većina kvarova i problema na brodu uzrokovana upravo kvarovima na nekom od dijelova elektrosustava. Zato ćemo ovaj segment obraditi u više nastavaka.

... (više u tiskanom i CD izdanju)