Opametite vaše brodske akumulatore

BN 236
| 6.5.2021 | Piše:
Krešimir Žunić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Postoji jednostavan način na koji se uz pomoć tehnologije može produžiti vijek trajanja vaših brodskih akumulatora, a onda i uštedjeti značajan novac

Siguran sam da ne postoji vlasnik broda koji se nije barem jednom (dnevno) zapitao u kakvom su stanju njegovi brodski akumulatori. Za razliku od automobilskih akumulatora koji se pune i prazne na dnevnoj bazi, kod brodskih akumulatora često prođe i po nekoliko tjedana ili čak mjeseci između korištenja. Povrh toga, brodski akumulatori su višestruko skuplji od običnih automobilskih, tako da šteta do koje može doći radi nepravilnog i neredovitog održavanja može biti vrlo visoka.

Održavanje brodskih akumulatora je zapravo vrlo jednostavno i može se sažeti u samo jednoj rečenici: akumulator treba uvijek biti potpuno napunjen. Vlasnici plovila toga su uglavnom svjesni i uvijek prije odlaska s plovila provjere i napune akumulatore.

Akumulatori su upravo u periodu nekorištenja izloženi najvećem riziku. Kao posljedica kemijskih procesa dolazi do tzv. samopražnjenja akumulatora (2-3% mjesečno), ali često i parazitskih struja koje ih lagano, ali sigurno prazne. Ponekad je razlog pražnjenja čak i jednostavniji. Kome se nije barem jednom dogodilo da je zaboravio isključiti glavnu sklopku prije odlaska sa plovila?

Kad se akumulator ne koristi duže vrijeme, na olovnim pločama počne se taložiti kristalni sulfat. Taj proces nazivamo sulfatizacija i upravo je ona odgovorna za najčešće ireverzibilno smanjivanje kapaciteta akumulatora. Što akumulator duže stoji nenapunjen, to se više kristala taloži na olovnim pločama, čime se onda progresivno smanjuje njegov kapacitet.

Kako pravilno održavati akumulatore?

Za akumulatore bi bilo idealno da se kontinuirano pune preko punjača, solarnih panela ili vjetrogeneratora. No nažalost to često nije moguće, što iz sigurnosnih ili nekih drugih razloga. Zato najbolje rješenje predstavlja periodičko punjenje u čim kraćim intervalima. Da biste znali kada treba napuniti akumulatore, potrebna nam je informacija o trenutačnom naponu. Napon akumulatora je od ključnog značaja za pravilno održavanje. Međutim, tu informaciju često imamo samo dok smo na plovilu, a mi se ponekad nalazimo i stotinama kilometara udaljeni od našeg plovila.

Kako izmjeriti napon baterija na daljinu?

Na tržištu postoji cijeli niz uređaja koji to omogućuju. Najčešće su to komplicirani i skupi mikrokontrolerski sustavi s centralnom jedinicom, 3G/4G modemom i SIM karticom. Instalacija takvih sustava je zahtjevna i traži stručno i ovlašteno osoblje.

Međutim, odnedavna se na tržištu pojavljuju senzori koji koriste tzv. Internet of Things (IoT) tehnologiju, koja nam omogućava da na jednostavan i cjenovno prihvatljiv način umrežujemo „stvari". Razvojem IoT tehnologije dobili smo pametne hladnjake, pametne bojlere pa čak i pametne tostere (valjda i to nekom treba). A zašto onda ne bismo imali i pametne brodske akumulatore? Zašto ne bismo opametili naš brodski akumulator da nam javi u kojem je stanju i kada bi ga trebalo napuniti? Upravo sada predstavljamo jedno takvo rješenje!

 

 

Kako rade novi senzori?

Ovi novi senzori koriste tzv. Sigfox IoT tehnologiju. Sigfox je najveća IoT mreža na svijetu, s milijunima umreženih senzora i osiguranom kvalitetom signala po cijeloj Europi. Unazad tri godine zahvaljujući Sigfox koncesionaru (IotNet Adria) ova mreža je raspoloživa i u Hrvatskoj, a more je posebno dobro pokriveno signalom.

Korištenjem Sigfox tehnologije Sense4boat iz Punta razvili su specijalni senzor za nadzor brodskih akumulatora, uzevši u obzir sve specifičnosti rada i uvjeta korištenja ovog senzora. Ovaj novi senzor periodički (svakih 10 min) mjeri napon akumulatora i registrira svaku promjenu u odnosu na posljednje mjerenje. Mjerenja se putem Sigfox mreže šalju na internet prema našim servisima koji te poruke pohranjuju i obrađuju.

 

 

Za potrebe nadzora i upravljanja senzorima razvijena je namjenska mobilna aplikacija putem koje se korisniku omogućuje uvid u trenutačno stanje akumulatora, ali i sva pohranjena mjerenja u traženom vremenskom razdoblju. Putem te mobilne aplikacije korisnik može samostalno upravljati sa senzorom, definirati granične vrijednosti za pojedine alarme (nizak ili kritičan napon) odnosno druge relevantne statuse akumulatora (početak ili kraj punjenja). Za svaki od alarma korisnik utvrđuje da li i kako želi biti informiran (email, push, sms).

Kako puniti akumulatore na siguran način?

Informacija o naponu akumulatora je iznimno važna radi utvrđivanja trenutačnog stanja i donošenja odluke u kojem trenutku započeti s punjenjem. Međutim, kako biste omogućili sigurno punjenje vašeg akumulatora, potrebna nam je i informacija o temperaturi akumulatora. Tijekom punjenja akumulatora podiže se njegova temperatura; kod ispravnih tek neznatno, dok kod neispravnih akumulatora u ekstremnim slučajevima može doći i do tzv. „kuhanja akumulatora" i potencijalno opasne situacije. Upravo zato ovi sklopovi su opremljeni i senzorom temperature koji detektira svaku promjenu temperature te u slučaju potencijalno opasnih situacija alarmira vlasnika. Mjerenjem napona i temperature baterije može se jamčiti sigurno punjenje baterija u svakom trenutku.

 

 

Usluga organiziranog punjenja

Novi Sense4boat senzori jednostavno se povezuju s matičnom marinom odnosno lukom u kojoj je plovilo smješteno ili alternativno sa servisom koji se brine o plovilu. Svrha takvog povezivanja je pružanje usluge organiziranog punjenja od strane marine, odnosno servisa. Naime, vlasnik često nije u mogućnosti samostalno doći do broda i napuniti akumulatore, pa onda tu uslugu sada može naručiti kod svojih domaćina. Ova usluga pokazala se iznimno traženom i korisnom, posebno sada u vrijeme globalne pandemije i ograničenog kretanja.

 

 

Takav način organiziranog punjenja baterija stoji na raspolaganju korisnicima Marine Punat , i to već nekoliko godina, a upravo sada uvodi se i u brojnim marinama i servisima na Jadranu i Europi. Ova usluga može se jednostavno uspostaviti u bilo kojoj marini ili luci na Jadranu, pa se nadamo da će kroz određeno postati standard i sastavni dio usluge svake marine.

 

 

Koji je smisao ovakve, neki će reći prenaglašene brige o akumulatorima? Odgovor na ovo pitanje s jedne strane leži u sigurnosti i pouzdanosti rada, jer održavan i nadopunjavan akumulator je sigurniji akumulator koji će odraditi startanje motora, ali i osigurati potrebno napajanje za potrošače. Drugi razlog su financije. Zanemareni akumulator o kojem nitko ne vodi računa i kojega se eventualno nadopuni prije same sezone je akumulator kojem je kapacitet poprilično pao, drastično mu je smanjen i broj ciklusa punjenja. Takav akumulator će odraditi jednu do dvije sezone i onda će "usahnuti”, a vi ćete put trgovine po novi akumulator. Da to ne bude tako taj isti akumulator uz pravilno održavanje, odnosno redovito nadopunjavanje može trajati puno duže, i taj novac može se iskoristiti za nešto korisnije, a ne za ovaj, možemo slobodno reći trošak nastao iz nemara.

 

 

...