Organizirano punjenje brodskih baterija

| 31.12.2021


Tvrtka SENSE4BOAT razvila je specijalni IoT senzor za nadzor brodskih akumulatora

Senzor svakih 10 minuta mjeri napon i temperaturu akumulatora te registrira svaku promjenu u odnosu na prethodno mjerenje. Putem mobilne aplikacije korisnik nadzire stanje baterije i samostalno upravlja sa svim alarmima. Senzor prati temperaturu baterije i aktivira alarm kod prekoračenja maksimalne vrijednosti čime se sprečava „kuhanje" baterija.


Senzori se jednostavno povezuju s matičnom marinom ili boat care firmom radi pružanja usluga organiziranog punjenja baterija. Takav način organiziranog punjenja baterija već se nekoliko godina pruža u Marini Punat, a trenutno je u procesu i uvođenje u neke marine i servise na Jadranu i u Europi. Radi jednostavnosti funkcioniranja i instaliranja ova usluga može se jednostavno uspostaviti u bilo kojoj marini ili servisu.


...