Senzor kaljuže koji samo što ne priča

BN 240
| 1.9.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Ukoliko se razina kaljuže podigne na višu od zadane vrijednosti uređaj šalje SMS poruku s izmjerenim vrijednostima. Iznos tolerancije razine kaljuže određuje sam vlasnik

Kaljužni prostori su jedan od najosjetljivijih dijelova broda. Ukoliko dođe do prodora mora u trup voda će se nakupljati u kaljužnom prostoru. Razlog je naravno taj da je kaljužni prostor zapravo najniži prostor plovila. Senzori za mjerenje kaljuže koji su se do sada koristili na brodicama uglavnom su radili na principu otvorenih kontakata koji aktiviraju alarm ili pak aktiviraju kaljužnu pumpu kad se zatvori strujni krug. Ovi prvi i najjednostavniji senzori su prilično pouzdani i mnogi proizvođači ih ugrađuju u kućišta kaljužnih pumpi. Ti senzori koliko su pouzdani, toliko su i osjetljivi na vanjske utjecaje te imaju jedan veliki nedostatak - oni ne komuniciraju s vlasnikom, odnosno ne šalju mu informaciju o stanju kaljuže, uključivanju kaljužne pumpe i slično.

Razvojem elektroničkih uređaja na plovilima s vremenom su proizvođači krenuli razvijati senzore koji osim s otvorenim kontaktima rade i pomoću raznih drugih senzora koji vlasniku kroz neki od vidova komunikacije šalje poruku o stanju ovog sustava. Stvar se kod senzora i slanja stanja kaljuže razvila prilično i na tržištu postoje razni, uglavnom pouzdani sustavi. Kod tih novih sustava za mjerenje kaljuže uglavnom se koriste senzori s LED diodama koji mjere udaljenost, a zadnje vrijeme i ultrazvučni senzori. Što se tiče dojave o promjenama koje senzori bilježe uglavnom se radi o raznim aplikacijama koje putem mobilnoga interneta šalju stanje, ali i primaju jednostavne upute.

Kako bi smanjio nepovoljni utjecaj lošeg ili krivog mjerenja zbog recimo zaprljane LED diode, kao i problema pouzdanosti i postojanosti mobilnoga interneta dvojac iz Zadra, Mate Vrkić i Antonio Lovrinović odlučio je razviti pametni senzor kaljuže koji koristi pouzdaniji senzor i najsigurniji način daljinske komunikacije. Ovaj dvojac je uređaj DAS-1 kroz tvrtku Omnio 72 razvio kao uređaj s ultrazvučnim senzorom za mjerenje količine kaljuže koji umjesto općeprihvaćenog mobilnog interneta za slanje obavijesti vlasniku koristi klasičnu SMS poruku.

 

Dvojac Mate Vrkić i Antonio Lovrinović. Ovo su ljudi zaslužni za razvoj ovog inovativnog uređaja

 

Razvoj DAS-1 krenuo je u bravarskoj radionici jednog od partnera

 

Ako ovako gledamo, na prvu, zašto činiti korak nazad, zašto koristiti ovakav način komunikacije?

Tehnološki gledano, umjesto da razvijaju napredni sustav koji s vlasnikom komunicira putem 3G, odnosno 4G mreže oni su komunikaciju spustili stepenicu niže, na klasične SMS poruke i GSM komunikaciju za koju je dovoljna i 2G pokrivenost. Iako je SMS poruka jednostavniji i podatkovno više ograničen način komunikacije, njena stalnost čini je superiornijom, i ona je dovoljna za slanje i primanje jednostavnih obavijesti i uputa.

Pokrivenost 3G i 4G mrežom je dobra, no nje realno nema na cijelom Jadranu, a pogotovo je slaba u dijelovima uvala i sidrišta, pa čak i lučica. S druge strane 2G mreža koja je dovoljna za slanje SMS poruka je sveprisutna i vjerojatno nema mjesta na Jadranu s kojeg nije moguće poslati ili primiti SMS poruku.

Ovaj jednostavni način komunikacije je bio dobar izbor jer nema situacija u kojima ovaj senzor nije u SMS vezi s vlasnikom. Što je sa senzorom? S jednostavnijim i pouzdanijim načinom komunikacije dobila se sigurnost kojoj je dodan kvalitetni ultrazvučni senzor. Njime se putem elektroničke programibilne platforme Croduino, hrvatske verzije talijanskog Arduina, upravlja, vrši mjerenje i slanje izmjerenih vrijednosti korisniku, te prima poruke od korisnika.

 

Osim slanja poruka s obavijestima, uređaj pozivom obavješćuje korisnika da treba pogledati poruke s prikazom izmjerenih vrijednosti

 

Prikaz alarma uključuje prikaz naziva ili registraciju plovila, ispis kalibrirane vrijednosti te izmjerene vrijednosti

 

Prikaz koji uključuje ispis razine vlage, temperature, razine kaljuže i napon brodskih baterija

 

Ovo je definitivno drugačiji senzor koji nudi drugačiji pristup mjerenju i dojavi stanja kaljuže vlasniku. Senzoru koji mjeru udaljenost u ovom slučaju razinu kaljuže u rasponu od 2 pa do 400 cm. Radi točnosti mjerenja, ali i radi dobivanja podataka dodani su senzor temperature i senzor vlage.

Kroz sustav SMS komunikacije s uređajem DAS-1 mogu se pohraniti dva broja mobitela za dojavu koji sadrže ime vlasnika i registraciju plovila. Kad se uređaj po prvi puta aktivira on izmjeri početnu vrijednost, odnosno izvrši kalibraciju. Stvar funkcionira tako da ukoliko se razina kaljuže podigne za više od zadane vrijednosti uređaj šalje SMS poruku s izmjerenim vrijednostima. Razinu tolerancije razine kaljuže određuje vlasnik. Negdje to može biti 4 cm, a kod nekog većeg plovila dosta više. Radi zaštite kaljužne pumpe od pregrijavanja i brodskih baterija od nepotrebnog pražnjenja definirana je ova vrijednost podizanja kaljuže nakon čega slijedi slanje poruke vlasniku.

 

Uz uređaj DAS-1 dobiva se posebni prilagodivi inoks nosač

 

Za potrebe razvoja i testiranja DAS-1 napravljen je poseban simulator kaljužnog prostora

 

Velikim brojem mjerenja i izračunavanjem srednjih vrijednosti sprečava se nepovoljan utjecaj valjanja plovila kao i bilježenje prolazaka raznih predmeta ispod ultrazvučnih senzora

 

Protokol komunikacije

DAS-1 je SMS programibilni uređaj koji može memorirati dva broja za dojavu, ime vlasnika i registraciju plovila. Pri prvom pokretanju senzor izmjeri udaljenost i uzme kao početnu vrijednost za mjerenje, tj. izvrši kalibraciju. Ako je udaljenost kraća od 4 cm poslat će SMS poruku na oba broja s vrijednostima registracijom plovila, kalibriranom udaljenosti i trenutnom udaljenosti.

Ako je ta vrijednost u zoni alarma dulje od 20 sekundi, uputit će i poziv koji će odzvoniti do kraja ili dok korisnik ne prekine. Ove obavijesti registrirani korisnik će primati sve dok je uređaj u stanju alarma u intervalima od 5 minuta.

Inače uređaj vrijednost mjeri 90 puta i uzima prosječnu vrijednost, kako bi se izbjeglo lažno alarmiranje uzrokovano npr. proletom insekta ispod senzora.

Jedna od mogućnosti je i da vlasnik uputi poziv DAS-1 uređaju. Nakon što uređaj prekine poziv, korisnik će dobiti trenutne vrijednosti: registraciju plovila, temperaturu, vlagu, trenutnu udaljenost, kalibriranu udaljenost i napon izvora napajanja (akumulator, baterija i sl.).

Spomenuli smo da ovaj uređaj osim razine kaljuže mjeri i temperaturu i razinu vlage, ali i napon brodske baterije samim time što je spojen na nju. Uređaj se spaja izravno na bateriju koja može biti napona od 6 do 36 V.

 

Ultrazvučni senzori nalaze se na kućištu uređaja. Njih kod montaže treba usmjeriti prema kaljužnom prostoru

 

Testni uređaj je spojen na posebni zaslon na kojem se prikazuju izmjerene vrijednosti

 

Iako je pokrivenost GSM mreže sveprisutna, ukoliko se dogodi da dođe do njenog prekida uređaj će se čim dohvati 2G signal, nakon 20 sekundi spojiti na GSM mrežu.

Protokol komunikacije vlasnikovog mobitela i uređaja DAS-1 sastoji se od jednostavnih šifriranih poruka koje dolaze u pakiranju zajedno s uređajem, i sve što kao korisnik trebate učiniti je unijeti svoj broj mobitela jednom od tih poruka.

DAS-1 je pametni senzor kaljuže koji je radi sigurnosti protokol komunikacije sveo na jednostavne SMS poruke. Vaše kao vlasnika plovila i senzora na njemu, jest da imate napunjen mobitel, da imate novaca na GSM kartici u uređaju i da mirno spavate jer DAS-1 brine o vašem plovilu.

...