S kaljužom nema labavo

BN 254
| 29.10.2022 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Kaljužu treba shvatiti ozbiljno jer je ona prijetnja sigurnosti koja je presudila mnogim brodicama. Srećom danas imamo plovila sa samopraznećim kokpitom i lako dostupne kaljužne pumpe pa se veći problemi mogu javiti uglavnom radi većeg nemara

Kaljuža na brodici je sveprisutna i predstavlja neizostavan problem s kojim se susreće svaka brodica. Razlike su samo u načinu otklanjanja tog problema. Činjenica je da je kaljuža ozbiljan problem ne samo u pogledu održavanja plovila već i kao prijetnja sigurnosti. To dokazuje i slovo zakona koje u obaveznoj opremi brodice za sport i razonodu propisuje kablić s ispolcem ili kaljužne pumpe kod većih i bržih brodica. Kod brodica koje se koriste u komercijalne svrhe zakonodavac je puno rigorozniji. Ako sagledamo činjenice, možemo primijetiti da kaljuža i nije tako banal ... (više u tiskanom i CD izdanju)