Sustav kaljuže na rekreacijskim plovilima

BN 273
| 1.6.2024 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Zahtjev za opremanjem kaljužnim pumpama ovisi o tome da li je plovilo potpuno zatvoreno, djelomično zatvoreno ili otvoreno, te o tome da li je kaljužni prostor lako dostupan, kao i o projektnoj kategoriji plovila

Namjena sustava kaljuže je pražnjenje manjih količina vode nakupljene u trupu plovila uslijed prskanja morske vode kod plovidbe, kiše, manjih prodora vode u trup plovila kod manjih oštećenja, prolijevanja vode i sl. Kako bi kaljužni sustav zadovoljio svoju funkciju svi ostali sustavi koji trebaju biti vodo-nepropusni moraju biti na odgovarajući način instalirani i održavani a kako je to propisno normama HR EN ISO 11812 „Vodonepropusni kokpiti i brzoprazneći kokpiti", HRN EN ISO 12216 „Prozori, okna, grotlašca, vidnici i vrata – Zahtjevi za vodo-nepropusnost", HRN EN ISO 9093 „Oplatni ventili i prolazi", uključujući i pravilni izračun stabiliteta i plovnosti sukladno setu normi HRN EN ISO 12217 „Ocjenjivanje i razredba stabiliteta i plovnosti" u odnosu na tip, veličinu i kategoriju plovi ... (više uz pretplatu)