Sve tajne alternatora

BN 216
| 29.8.2019 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Vladimir Perožić


Odnos snage alternatora i kapaciteta baterije trebao bi biti takav da snaga alternatora iznosi najmanje 25% ukupnog kapaciteta akumulatora. Primjerice, ako se puni akumulator kapaciteta 100 Ah, nazivna snaga alternatora trebala bi biti 35 A. Ova razlika u snazi proizlazi iz činjenice da njegova realna snaga u radnom režimu iznosi 25 A. Vrlo je važno koliko brzo će takav alternator napuniti baterije do punog kapaciteta

Danas je na plovilima svih vrsta, pa i onih najmanjih, naravno pod uvjetom da imaju nekakav motor, potreba za električnom strujom postala nužnost. Sve je više električne opreme koja traži neki oblik napajanja; od primjerice sonde i plotera, preko punjača za pametni telefon i hladnjaka, pa sve do električnog vitla ili kaljužne pumpe. Kad malo dublje uđete u problematiku vidjet ćete svu složenost ovoga sustava, jer na brodu imate cijeli lanac; od proizvodnje, spremanja odnosno akumuliranja do potrošnje električne energije. To je cjelovit i zatvoren sustav koji mora biti sam sebi dostatan. Za to mu na raspolaganju stoji nekoliko različitih izvora za proizvodnju električne energije kao što su na primjer generator, vjetrogenerator, fotonaponski paneli ili priključak na kopnu.

Dio ove potrebe za električnom strujom nadoknađujemo iz alternatora, uređaja koji je privješen na skoro svaki brodski dizelski ili benzinski motor, jednako kao i u svakom standardnom automobilu. Postoji mnogo vrsta i izvedbi alternatora, ali princip rada je kod svih potpuno isti.


(više u tiskanom i CD izdanju)