Šegavija od pajola

BN 172
| 11.1.2016 | Piše:
Jakov Karmelić
| Foto:
Arhiva


Pod pajol se drže povrazi ili druge tunje, ruzinavi britvolin, šešula s kojon se šekaju santine. Spod pajola je i čep od barke. Znali smo, ispod pajola, sakrit i koju bocu vina, da se nađe u nevoji. Ne daj Bože da se pajoli nabumbaju, onda ih ni sa rašketom ne možeš izvuč, i zaludu ti je onda svo blago koje imaš ispod njih...

Ka dite, čim san napravi prvi korak u barku, poskliznu san se na pajolu i udri glavon u tvrdu razmu! Pala je na pajol koja suza od boli, a za uspomenu osta mi je na čelu veli žgorac. Tako me pajol odmalena nauči da čvrsto hodin i po moru i kraju, i da se nakon pada i udarca žvelto moran dignut i uspravit.

Za mater i oca pajol je bi mekan kako slama, jer su na pajolu jubovali i mene napravili.

Pajol je kako posteja u barci koja se ziblje. Na njih smo znali leć i spat. Popodne, pod velin Suncen kad nas je fjaka ćapala, ispod banka smo tražili sjenu za glavu i na pajolu smo pižolet napravili.

Na pajolu su žene i dicu znale rodit.

Svaka barka ima pajole, jer ne možeš po korbama i kontrakolumbi gazit i noge močit u santine. Naprave se na kraju rabote, kada je barka gotova, gledaju se i mire retaji od drva, i onda slože između verđina. Imamo pajole od prove, krme i sredine, a veće barke imaju i live i desne. Ritko se kada pituraju, ispucani su i puni gropi, samo s rašketon su se ravnali... u tabanu mi je i dan danas ostala šćenza od pajola.

Neki govore pajol, drugi pajul, treći pajole, neki govore pajola, čuje se i fajol, pajo i pajuo... svi govore da barku triba pajolat. Mali pajol zove se pajolić.

Pod pajol se drže povrazi ili druge tunje, ruzinavi britvolin, šešula s kojon se šekaju santine. Spod pajola je i čep od barke. Znali smo, ispod pajola, sakrit i koju bocu vina, da se nađe u nevoji. Ne daj Bože da se pajoli nabumbaju, onda ih ni sa rašketom ne možeš izvuč, i zaludu ti je onda svo blago koje imaš ispod njih... A more more doć u santine kroza šuplje madere i kada vali liju priko bande. I iza škontradure pajoli znaju zaplivat.

Na pajolu se parangal ješka, riba soli, kapula za kalandraku riže. Slatku velu anguriju na pajolu smo rizali na fete. Ugore i ranje smo škermom tukli po pajolu. Karag i kašete ribe smo slagali na pajole. I onda u tom veselju dobre intrade poniki put nismo ni vidili da nan je neka ribica pala i odskakutala u santine nadajuć se spasu. Avaj kada jadnica ostane ispod pajola, pa zasmrdi cilu barku... Kroz pajol smo jarbul zadili. Za potribu se pajol izvadi i stavi isprid ašte, da prova ne udre na grote ili u rivu.

Ima jedna proverba koja govori: Sveti Jole, sipa na pajole! Za one koji više ne gledaju u kalendar sv. Jole je 19. marča.

Pajoli su od lignje i sipe bili crni, a od ribe puni lustri. Teško je sad znat jesu l' u ono vrime pajoli bili tako slani od mora ili pak od znoja našega. Upili su pajoli i sav naš znoj i pokoju kaplju krvi kada se ubodemo na udicu od parangala ili na kost od škarpine.

Na pajole san vesla i upira svoje noge, timuna, s pajola san vrše u more hita, špiritjeru i feralić san, šotovento, na pajolu užigal.

Kad je došlo vrime, i kada se nije moglo drugačije, na pajolu smo mrtvaca nosili.

Govorili su stari judi da je pajol – siromašćina. Kada sve potrošiš i ostaneš bez ičega, reče se da si osta na pajolu. Poće sve u pajole! – reče se kada se judi boje da će sve propasti. Došlo je more u pajole! – reče se kada je barka zagrabila more. Ali, kada barka potone, pajoli ostanu plivati, i ti možeš uz pajol glavu škapulat!

Pajoli se nisu hitali, nego su se na kraju života svog cipali i s njima se ložio komin. A na tom toplom ognju od pajola sušili smo ruke koje su nam ispucale na moru od mriža, parangala, škota i vesala.

Mene je životu naučil. Pajol je kvadar života mog. Pajol je za mene, govorin ti ja, sveto drvo - lenjo šanto!

Šegaviju od pajola započeo je Mladen Šćerbe, maritimo i fotograf, na velu feštu od drvenih barki i jedri koju je organizirao Robert Mohović u Mošćeničku Dragu 11. srpnja 2015. godine. Pridružili su se, uz bevandu, i govorili o pajolu domaći ribari i meštri, profešuri i drugi judi od mora, a sve je na komad karte u oštariji tega dana pribilježio Jakov Karmelić.

...