Novi život stare barke

BN 201
| 29.5.2018 | 948 pogleda | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Ive Jurov


Bila je to 1968. godina. Svijet je pamti kao godinu nemira, godinu studentskih demonstracija, Maspoka, godinu koju su obilježila masovna iseljavanja u Njemačku... Ali za Maura Stiglića bila je to godina novoga početka. Ovaj je brodski kogo, nakon cijeloga radnoga vijeka kojeg je proživio na brodovima napokon otišao u zasluženu mirovinu, i te je godine u radionici čuvenoga prote Nina Gasparinica dovršen njegov toliko žuđeni lovranski guc.

... (više uz pretplatu)