Projejktiranje hidrokrilnog plovila

BN 258
| 1.3.2023 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Unsplash


Premda su hidrokrilna plovila prisutna na tržištu još od početka 20. stoljeća, u zadnjem desetljeću postaju sve brojnija, posebno u sektoru rekreacijskih plovila budući da je nautička industrija vrlo brzo prepoznala tržišne prilike

U ovom četvrtom i ujedno zadnjem nastavku teme o hidrokrilnim plovilima obrađen je odabir presjeka krila, presjek krila u tlocrtu te su dane osnovne smjernice za izradu projekta hidrokrilnog plovila. Tema o hidrokrilnim plovilima obrađena je u četiri nastavka i pritom su razmatrani tehnički aspekti hidrokrilnih plovila. Sva četiri nastavka su usko povezana jer se mnogi pojmovi definirani u jednom nastavku spominju i u drugima. Svi nastavci zajedno predstavljaju jednu cjelinu pa se svi oni koje ova tema može interesirati upućuju da ih sve pročitaju.


Premda su hidrokrilna plovila prisutna na tržištu još od početka 20. stoljeća, u zadnjem desetljeću postaju sve brojnija, posebno u sektoru rekreacijskih plovila budući da je nautička industrija vrlo brzo pre ... (više u tiskanom i CD izdanju)