Korisni dodaci Sole diesel motora

BN 190
| 3.7.2017


Kako bi se poboljšale performanse i sigurnost u radu na dva modela Mini-17 i Mini-29 napravljeno je nekoliko vrlo korisnih poboljšanja

Provjereno pouzdani brodski motori Sole diesel rađeni na bazi Deutz, Mitsubishi i Nissan motora pokazali su se jako dobrima na brodicama.

Izmjenjivač topline sada je postao kompaktiniji s boljom protočnošću, uz dodatak novih prihvata za gumena crijeva, te dodatak cink zaštite na samom kućištu izmjenjivača. Nadalje elektronički dio motora od sada je zaštićen u novom plastičnom vodootpornom kućištu, a plastičnu zaštitu dobila je i remenica. Ona je sada u potpunosti zatvorena plastičnim poklopcem radi zaštite od ozljeda.

Na motorima su promijenjeni i poklopci impelerske pumpe, za čije skidanje više neće biti potrebno skidati šest vijaka, već samo tri, a redizajnirana je i instrument ploča koja sada ima poboljšanu vodootpornost.

...