Galeb Betina 715

BN 234
| 2.3.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Za ovu “Radnu” varijantu Galeba najvažnije je da ona može povući ili pogurati veće brodove, ili da bude radna brodica za plivarice, pa je tako i projektirana. Iako je po profilu dna zapravo poludeplasmanska brodica s ovim radnim motorom pri 2.500 okretaja, koliko je i maksimalni broj okretaja za ovaj motor, postiže 15 čvorova

Na Jadranu postoji cijeli niz brodova i brodica koji stalno doživljavaju svoju reinkarnaciju, Istranke, Dalmatinke, Adrie, Vege .... Svi ti brodovi se nadograđuju, prerađuju i izvode u različitim varijantama. Ponekad to rade novi vlasnici brodova, ili pak proizvođači brodova koji izbace na tržište neku novu varijantu.

Jedna od takvih brodica je i poznati Galeb. Jadranom plovi preko 500 različitih varijanti ovog broda. Mnogo je izvornih brodova koji se nisu mijenjali i prekrajali, ali ima i brodova kojima vlasnici dodaju spojlere, produžuju platformu, prekrajaju kabinu, mijenjaju motore.

U originalu postoje tri izvorna modela koje isporučuje proizvođač ovog broda. To je "Radna” varijanta koja ima osnovnu opremu; osovinski vod, propeler, hidrauličko kormilo, akumulatore, kaljužnu pumpu, opremu za vez, pramčani potisnik, bokoštitnicu, postolje za motor i ugrađen motor po izboru naručitelja snage od 60 do 100 KS.

Druga varijanta je "Ribar” s istom opremom kao i "Radni”, ali s kabinom, vratima u kabini i staklima kabine u pleksiglasu. Treća inačica je "Turist”. Ona je ista kao „Ribar", i ima kabinu s natkabinom, vrata kabine i stakla kabine od pleksiglasa. Sva dodatna oprema ugrađuje se prema izboru naručitelja: razne verzije ograde i nosača od inoksa, otvori u laminiranom staklu koje može biti tonirano po želji, oblaganje interijera raznim materijalima, oblaganje protukliznih površina tikovinom, ugradnja WC-a, navigacijske opreme, izrada jastuka, stolova, ormarića i različite druge opreme prema želji naručitelja. U osnovnu cijenu uključena je izrada nosača motora, spoj hlađenja motora i ispuh motora.

Galeb Betina 715

Brodogradilište i Marina Betina je za svoje potrebe izgradilo prvu varijantu radnog broda. Ovo je plovilo otvorenog tipa koje može biti u operativnom stanju cijele godine. S motorom dovoljne snage može povući i uzeti u tegalj unutar marine i veće brodove pa čak i megajahte, protom je i vrlo pokretljiv, a ima i nešto veću brzinu i dobre manevarske karakteristike. Iznimno mali radijus okretanja govori tome u prilog. Ovo plovilo osim servisiranja brodova u marini odlično je i za plivarice kao "panga”.

Na temelju takvog zahtjeva nastao je Galeb Betina 715, radna varijanta brodice bazirana na modificiranom trupu Galeba, s velikim otvorenim kokpitom, velikim bitvama za tegalj na pramcu i na krmi, radnim 6 cilindarskim motorom od 103 KS, pramčanim propelerom i velikim robusnim odbojnicima na pramcu i na krmi, s bokobranima duž broda na obje strane.

U cilju optimizacije propelera za navedeni motor, napravljeno je 3D skeniranje cijelog broda, a posebno podvodnog dijela. Na temelju takve snimke odabran je propeler koji će optimalno iskoristi snagu motora. Da pogon bude potpun odabrana je radna kopča koja trajno podnosi puno opterećenje.

"Radni” Galeb

Na prvi pogled uočit ćete velike bitve za tegalj na pramcu i na krmi, kao i velike robusne odbojnike i bokobrane duž broda. Odmah je jasno koja je namjena ovog plovila. Veliko vjetrobransko staklo obrubljeno čvrstim inoks okvirom ujedno služi i kao dobar rukohvat dok se krećete palubom ili silazite s palube u kokpit. Vjetrobran i konzola pomaknuti su malo ulijevo pa prolaz od pramca do krme vodi po desnom boku. Prolaz je dovoljno širok, a preko jedne stepenice silazite u kokpit.

 

Kokpit. Pogled na kokpit otkriva koliko je puno slobodnog prostora na tako malom brodu

 

Odbojnik. Velika bitva na pramcu i gumeni odbojnik ispod nje otkrivaju pravu namjenu ove brodice

 

Otvoreni kokpit zauzima dvije trećine broda. Tu je sve potpuno otvoreno, i nema nikakvih klupa. Čak ni skiper nema sjedalicu iako se vrlo lako može dodati. Tako skiper kormilari isključivo stojeći, što zapravo nije nikakav problem jer namjena ovoga broda i jest rad unutar marine, što znači da su plovidbe kratke, ali traže maksimalnu pozornost skipera i preglednost u svim pravcima, stoga je najbolje ako skiper stoji.

Bande nisu visoke, jer su pajoli u kokpitu podignuti kako bi ispod njih stao ovako veliki motor bez stepenica ili kutije motora. Zato je na svakoj strani povišena inoks ograda koja zadovoljava propise, što znači da su putnici unutar kokpita sigurni.

 

Vjetrobran. Veliki vjetrobran ispred skipera uokviren je čvrstim inoks okvirom koji je ujedno i solidan rukohvat

 

Za timunom. Iza vjetrobrana je kormilarsko mjesto, nema stolice ni klupe vozi se isključivo stojeći

 

Prolaz. Vjetrobran i konzola su pomaknuti malo ulijevo pa je prolaz prema pramcu na desnoj strani

 

Podnica u kokpitu je u jednoj ravnini, i na njoj su dva velika poklopca kroz koje se može pristupiti motoru i svoj opremi koja je montirana oko motora. Povišen je samo mali dio ispred konzole u prostoru predviđenom za skipera, i to za par centimetara, nama se čini kako je ovo napravljeno više radi šminke pa je tako taj dio i obložen tikovinom, kako i pristoji plovilu koje treba tegliti velike brodove i skupe jahte.

 

Ograda. Bande na ovoj brodici su nešto niže pa je na njima inoks ograda koja zadovoljava propise i sigurnost putnika

 

Za tegalj. Velika bitva, ista kao i na pramcu, predviđena je za tegalj mnogo većih brodova i brodica

 

Bez platforme. Umjesto kremene platforme na krmi je veliki čvrsti odbojnik koji često dobro dođe kad je brod u teglju

 

Skiperu podređeno

Kolo kormila je postavljeno na sredini broda, a ručica komandi motora odmah pored s desne strane. U produžetku je drvena kutija s pleksi poklopcem ispod koje je ploča s instrumentima za Sole diesel motor. Na lijevoj strani kormila je joystick za upravljanje pramčanim propelerom. Odmah ispod kormila s desne strane su glavni prekidač za bateriju pogonskog motora i prekidač za bateriju koja napaja pramčani propeler. Tu je još i par prekidača za osnovnu opremu, a pored je i velika kutija u kojoj se nalazi vatrogasni aparat. Ispod kormila je i veliki poklopac koji se zatvara s dva zatvarača. Nema šarki pa ga treba podići i staviti na stranu da bi se ušlo u prostor ispod palube. Tu je samo cijev pramčanog propelera i elektromotor. Ovakva izvedba ne spada u neku uobičajenu praksu. Tu se obično dodaje jedna podnica koja odvaja santine i radni dio pramčanog propelera od podesta na kojega se odlaže razna oprema, konopi, bokobrani i ostalo. Ukoliko bi se ovaj prostor trebao koristiti kao spremište za opremu koja se stalno koristi onda bi možda bilo zgodno napraviti vrata sa šarkama i bravicom.

 

 

Kormilarska konzola. Upravljačko mjesto za skipera je jednostavno. U sredini je kolo kormila, a s lijeve strane joystick pramčanog propelera

 

Instrumenti i prekidači. Svi instrumenti motora su zaštićeni prozirnim poklopcem. Ispod njih su osnovni prekidači. Dva prekidača jedan za glavnu bateriju, a drugi za bateriju pramčanog propelera. Pored njih je i kutija s poklopcem za vatrogasni aparat

 

Strojarnica

Na testiranu brodicu ugrađen je Sole diesel od 6 cilindara i 103 KS. Ovo je radni motor s hidrauličkom kopčom koji u svakom trenutku i tijekom cijele godine treba biti u operativnom stanju. Smješten je otprilike na sredini broda, a ispred njega prema pramcu je i ugradbeni spremnik goriva od 100 litara. Kako u ovom prostoru nema druge opreme osim one koja služi motoru, pristup sa svih strana je sasvim zadovoljavajući. Kad se podignu oba poklopca onda je pristup motoru odličan i omogućuje komotan rad oko motora sa svih strana.

 

Potpalublje. Prostor ispod palube se može koristiti samo kao skladište različite opreme. U njemu je samo motor pramčanog propelera

 

Prvi poklopac. Prvi manji poklopac zatvara prostor ispred motora. Kroz njega imate pristup spremniku i svemu što je na prednjoj strani motora

 

Motor leži na dobro dimenzioniranim longeronima od inoksa. Ležišta za amortizere na kojima leži motor nisu na vrhu longerona već su zavarene bočno pa je motor tako sasvim spušten, skoro do dna kobilice. Kako je kobilica proširena tako se karter motora može maksimalno spustiti. Zahvaljujući tome ovaj veliki motor je uz minimalne zahvate u kokpitu stao unutar tog prostora bez ugradnje povišenih poklopaca i kutija strojarnica.

Osovinski vod brtvi „Eliche Radice" šupernica koja ima vodeno hlađenje i podmazivanje, a u prostoru ispod nje smještena je i kaljužna pumpa s plovkom.

 

Hlađenje. Na longeronima od inoksa montiran je filtar usisa mora

 

Predfiltar. Filtar goriva sa separatorom spada u obavezni popis opreme za ovako velike motore

 

Na dnu je samo jedan usisni otvor s ventilom kroz njega prolazi morska voda za hlađenje motora, i za hlađenje i podmazivanje ležaja u šupernici.

 

Ispušni lonac. Veliki Vetusov ispušni lonac montiran je na sredini, odmah iznad osovinskog voda

 

Akumulatori. Dvije baterije, jedna za pokretanje motora, i druga za pramčani propeler, smještene su u solidnom okviru, odmah pored spremnika goriva

 

Plovidba

Raspon brzina i okretaji su prilagođeni radnoj namjeni brodice pa su tako maksimalni okretaji tek 2.500 o/min. Maksimalna brzina koju tada postiže ova brodica je oko 15 čvorova. Radni okretaji su u rasponu od 1.500 do 2.000 okretaja, kad se brzina kreće od 7,5 do 9 čvorova. Ovo je po profilu dna poludeplasmanska brodica koja koristi posebno projektirani propeler koji joj omogućuje tegljenje ili potiskivanje mnogo većih brodova, pa je tako i projektirana.

 

Pristup kormilarskom uređaju. Ispod poklopca na krmi pristupa se hidraulici kormila i učvršćenju krmene bitve

 

Pramčani val dosta visok, skoro do ruba palube, jer brodica gura puno mora ispred sebe. Krmeni val je sasvim uredan kao i kod svakog poludeplasmanskog plovila s unutrašnjim motorom pri toj brzini. Za potrebe mekšeg kontakta s obalom i ostalim plovilima na svakom boku plovila postavljena mogu biti tri, odnosno četiri bokobrana povezana u niz. Na maksimalnim brzinama kad su na boku tri bokobrana more koje pramac razgrće obilazi trup, no dodatkom četvrtog bokobrana u pramčanom kvartiru na maksimalnim okretajima dolazi do zapljuskivanja mora preko bokobrana, što se osjeti na krmenom dijelu kokpita.

 

Brzina. Na 2.500 okretaja plovi oko 15 čvorova. Kako nema glisersku formu gura dosta mora

 

Krmeni val. Krmeni val pri brzini od 15 čvorova nije velik što znači da je krma dobro profilirana.

 

Galeb nije namijenjen za plovidbu maksimalnom brzinom tako da će se ovakva situacija u praksi realno rijetko događati.

Jedan detalj kod Galeba, odnosno kod pogonskog dijela treba naglasiti. Osluškujući rad motora, prateći vibracije osovine i propelera primijeti se iznenađujuća uglađenost. Miran rad, bez vibracija, s minimalnim kritičnim okretajima nisu došli pukim slučajem. U proračun i projektiranje propelera uključila se tvrtka Adriatic Propeleri koja je nakon skeniranja podvodnog dijela brodice isporučila optimalan propeler za ovakav trup i kut osovine. Za propeler ne sumnjamo, no možda bi se moglo još malo poigrati s položajem i nagibom osovine i trupa u plovidbi, što bi dalo bolje performanse i manje otpore.

 

Da bi se odabrao odgovarajući propeler, stručnjaci iz Adriatic Propeleri obavili su 3D skeniranje broda

 

Bočni snimak broda na kojem se točno vidi linija i profil podvodnog dijela

 

Na temelju snimka određena je veličina i uspon propelera za odgovarajući motor od 100 KS

 

Kod radnog Galeba brzina nije toliko bitna, bitna je potisna, odnosno povlačna sila. Naravno u varijantama brodice „Ribar" ili „Turist", čije premijere očekujemo uskoro, plovidba će biti sasvim drugačija. Kod ovih izvedbi motor je pomaknut više prema krmi pa je automatski i pramac više izdignut, a time i plovidba potpuno drugačija nego kod ovog radnog broda.

Na kraju pisati o Galebu, a ne spomenuti onoga od kojeg je sve ovo krenulo bilo bi nepošteno. To je tvrtka Galeb i ja koja je ustupila prava na gradnju ove brodice i od koje je krenula cijela priča o ovim, među domaćim nautičarima popularnim brodicama.


Tehnički podaci

 • Duljina (Loa): 7,15 m
 • Širina: 2,45 m
 • Istisnina prazne brodice bez motora: 1.110 kg
 • Snaga motora: 103 KS
 • Spremnik goriva: 200 l
 • Kapacitet: 8 osoba
 • Maksimalna brzina: 15 čv
 • CE kategorija plovidbe: B

Sole diesel SM-93

Bazni motor Mitsubishi savršen kao radni motor za ribarske brodove deplasmanskog ili poludeplasmanskog trupa

 • Snaga motora: 75,8 kW (103 KS)
 • Broj cilindara: 6
 • Promjer cilindara: 94 mm
 • Zapremina motora: 4.996 cm³

Cijena

 • Galeb Betina 715 Radni: 36.200,00 eura
 • Galeb Betina 715 Ribar: 39.000,00 eura
 • Galeb Betina 715 Turist: 40.000,00 eura

Sve cijene su bez PDV-a


Dodatna oprema prema izboru naručitelja

 • Razne verzije ograde i nosača od inoksa
 • Otvori u laminiranom staklu koje može biti tonirano po želji
 • Oblaganje interijera raznim materijalima, i postavljanje tikovine na protuklizne površine.
 • Ugradnja WC-a, navigacijske opreme, izrada jastuka, stolova i ormarića prema željama naručitelja.
 • Ugradnja motora po izboru naručitelja od 60 do 100 KS. U cijenu je uključena izrada nosača motora, spoj hlađenja motora i ispuh motora.

Proizvodi i prodaje

 • Brodogradilište i marina Betina, tel: 022/434-765, mob: 099 447 1020
...