Galeb Betina 715

BN 234
| 2.3.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Za ovu “Radnu” varijantu Galeba najvažnije je da ona može povući ili pogurati veće brodove, ili da bude radna brodica za plivarice, pa je tako i projektirana. Iako je po profilu dna zapravo poludeplasmanska brodica s ovim radnim motorom pri 2.500 okretaja, koliko je i maksimalni broj okretaja za ovaj motor, postiže 15 čvorova

Na Jadranu postoji cijeli niz brodova i brodica koji stalno doživljavaju svoju reinkarnaciju, Istranke, Dalmatinke, Adrie, Vege .... Svi ti brodovi se nadograđuju, prerađuju i izvode u različitim varijantama. Ponekad to rade novi vlasnici brodova, ili pak proizvođači brodova koji izbace na tržište neku novu varijantu.

Jedna od takvih brodica je i poznati Galeb. Jadranom plovi preko 500 različitih varijanti ovog broda. Mnogo je izvornih brodova koji se nisu mijenjali i prekrajali, ali ima i brodova kojima vlasnici dodaju spojlere, produžuju platformu, prekrajaju kabinu, mijenjaju motore.

U originalu postoje tri izvorna modela koje isporučuje proizvođač ovog broda. To je "Radna” varijanta koja ima osnovnu opremu; osovinski vod, propeler, hidrauličko kormilo, akumulator ... (više u tiskanom i CD izdanju)