Kavitacija, ventilacija i konfiguracija hidrokrila

BN 257
| 1.2.2023 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Pexels


Ventilacija i kavitacija negativno utječu na stvaranje hidrodinamičkog uzgona na krilima pa samim time ove pojave imaju veliki utjecaj na općenite značajke hidrokrilnog plovila.

Prije par brojeva Burze Nautike započelo se obradom teme o hidrokrilnim plovilima i pritom se razmatraju tehnički aspekti takvih plovila. U prvom su dijelu razmatrani osnovni elementi hidrokrilnog plovila, zatim njihova povijest, neke njihove značajke te sigurnost u plovidbi. U drugom nastavku pozornost je posvećena geometrijskim značajkama i vrstama podvodnih krila, nastajanju sile hidrodinamičkog uzgona te otporu hidrokrilnog plovila. U ovom trećem nastavku pažnja je posvećena ventilaciji i kavitaciji na krilima, konfiguraciji krila te upravljanju visinom hidrokrilnog plovila iznad vode.


 

Konfiguracija krila

Na samom početku osnivanja hidrokrilnog plovila, projektant mora odgovoriti na više ključnih pitanja, poput rasporeda ... (više u tiskanom i CD izdanju)