Kaljužni upijajući tamponi

BN 205
| 27.9.2018 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Različite veličine ovih upijača mogu upiti i različite količine ulja. Tako onaj najmanji veličine 36 x 8 cm u promjeru može upiti 1 litru ulja, onaj srednji veličine 50 x 13 cm promjera može upiti 4-5 litara, dok onaj najveći od 60 x 18 cm može upiti čak 7-9 litara ulja

Ekologija i čistoća mora sigurno bi svakom nautičaru trebala biti glavna briga. Posebno ako se radi o motornim brodovima odnosno brodovima gdje u karterima, kopčama i različitim drugim brodskim spravama ima više ili manje ulja. Budite sigurni da će na svakom brodu jednom ipak doći do propuštanja. Može biti kriv neki semering, može biti nekakva brtva, ali sigurno je da će se u santinama uvijek na kraju naći više ili manje ulja.

... (više u tiskanom i CD izdanju)