Za lakše, brže i sigurnije vijčane spojeve

BN 267
| 5.12.2023 | Piše:
Burza Nautike
| Foto:
Burza Nautike


Za sve nautičare, ali i mehaničare koji servisiraju brodove i brodske motore u proizvodnom asortimanu tvrtke Kent postoje dva vrlo zanimljiva i vrijedna proizvoda koji vam značajno mogu olakšati posao ako često u rukama imate neki od ključeva ili kliješta, pa stalno nešto morate zavijati ili odvijati.

Na brodu je sve spojeno vijcima i vijčanim spojevima, a puno je cijevi i svakakvih cijevnih priključaka koje morate spajati ili odspajati. Primjerice ako je to neki mesingani cijevni ispust na dnu broda, morate na njega prišarafiti ventil pa na to još i nipel, odnosno cijevni priključak na koji zatim spajate nekakvo crijevo. Do sada ste navoj na takvom spoju morali omatati nekim od traka ili teflonskih konopaca. Na sreću sada postoje mnogo jednostavnija i učinkovitija sredstva, kao što su Kentovi proizvod Pipe Seal. i Nutlock.
Pipe Seal je sredst ... (više u tiskanom i CD izdanju)