Između alternatora i LFP baterije

BN 270
| 1.3.2024 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Za olovne baterije alternator je tehnički prilagođen. Logična je želja u sustavima na plovilu (ili vozilu) pri zamjeni olovne baterije opće namjene, s LFP baterijom opće namjene, zadržati postojeći alternator motora plovila. Što će se dogoditi ako postojeći alternator spojimo na LFP bateriju, smije li se to uopće i na što treba posebno obratiti pažnju.

LFP baterije imaju značajno manji unutarnji otpor u odnosu na olovne baterije. To povećava struju uobičajenih alternatora pri izravnom spoju LFP baterije na alternator, a u odnosu na struju pri izravnom spoju olovne baterije na alternator. Za inženjersku mjeru usklađivanja može se reći da struja alternatora mora biti barem dva puta vrijednost kapaciteta LFP baterija, slika 1. Ako to nije tako, spajanje LFP baterije i alternatora u konačnici može završiti pregaranjem alternatora, vjerojatno unutar nekoliko prvih sekundi punjenja.
Ako se ne može / ne želi provesti zamjena alternatora jačim, tada se može koristiti poseban regulator napona alternatora s osjetnikom temperature namota alternatora koji će smanjivati napon uzbude, a time i napon ... (više u tiskanom i CD izdanju)