Hidrodinamika: Voditelj projekta

BN 204
| 21.8.2018 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Veliki broj poslovnih sustava u svijetu transformira vlastitu organizacijsku strukturu na poslovanje projektima, i prema nekim predviđanjima jedan od važnijih poslova u ovom stoljeću predstavljat će vođenje projekata. Brodograditeljima ovakva projektna organizacijska struktura pogoduje pa se u budućnosti može očekivati potreba za voditeljima projekata (engl. «project manager») za gradnju plovila

Poslovi voditelja projekta izrazito su složeni, odgovorni te naporni i danas se više ne mogu obavljati isključivo intuicijom, improvizacijama ili zastarjelim iskustvom. Voditelj projekta mora biti obrazovana osoba s posebnim znanjem i vještinama, iskustvom te prirodnim predispozicijama.

Nekoć se pod pojmom «projekt» uglavnom podrazumijevala samo tehnička dokumentacija, dok se u novije vrijeme istim pojmom označava određeni ljudski poduhvat kojim se postižu neki ciljevi. Na taj se način projekt može općenito definirati kao skup povezanih aktivnosti određenih ciljem, opisima i tehničkim uvjetima koje se moraju obaviti korištenjem resursa u zadanom vremenu uz ograničenu raspoloživost sredstava za njihovo financiranje.

... (više u tiskanom i CD izdanju)