CAD/CAM tehnologije u brodogradnji

BN 227
| 3.8.2020 | Piše:
Sandi Kegu
| Foto:
Arhiva


Današnja moderna proizvodnja koja se zasniva na naprednim CNC strojevima nezamisliva je bez primjene CAM sustava. CAM omogućuje generiranje putanje alata CNC stroja temeljenu na CAD geometriji modela

Današnja proizvodnja dijelova i novih proizvoda je nezamisliva bez primjene naprednih CAD/CAM sustava koji omogućuju potpuni razvoj proizvoda od ideje do realizacije. CAD (Computer Aided Design) predstavlja skraćenicu za proces koji omogućuje definiranje geometrije proizvoda ili nekog dijela proizvoda kroz računalni sustav. Ovime je znatno olakšan proces razvoja kompleksnih proizvoda kao što su plovila i kompleksni brodski sustavi koji zahtijevaju brojne modifikacije i optimizacije prije puštanja u upotrebu.

Kada govorimo o procesu CAD modeliranja, treba spomenuti da CAD omogućuje definiranje 2D nacrta i virtualnih 3D modela koji sa svim geometrijskim karakteristikama predstavljaju virtualni model konačnog proizvoda. 2D nacrti ili 3D modeli su produkt CAD sustava i predstavljaju osnovu za proizvodnju, odnosno za strojnu obradu, zavarivanje, montažu i brojne druge postupke. Osim CAD sustava koji ponajprije služi za izradu projektnog rješenja važno je spomenuti CAM sustave k ... (više u tiskanom i CD izdanju)