Hidrodinamika: Vakuumska infuzija

BN 190
| 29.6.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Vakuumska infuzija kao jedan od najčešće korištenih postupaka ima brojne prednosti pred ručnim laminiranjem. Kao prvo, pruža mogućnost točnijeg omjera smole i ojačanja u laminatu za razliku od klasičnog laminiranja gdje se smola nanosi ručno pa količina smole uvelike ovisi o ljudskom faktoru

Gradnja stakloplastičnih plovila započela je sredinom šezdesetih godina 20. stoljeća, nakon čega su ova plovila vrlo brzo osvojila tržište, pogotovo u segmentu manjih rekreacijskih plovila. U početku su se plovila isključivo izrađivala postupkom ručnog laminiranja, a ovaj se način u velikoj mjeri i danas koristi. Međutim, briga za okoliš, razni propisi te zahtjevi tržišta za dovoljnom čvrstoćom i minimalnom masom laminata, s vremenom su doveli do naprednijih tehnologija pa se ručno laminiranje sve više zamjenjuje postupcima koji se mogu svesti pod zajednički naziv «vakuumski postupci».

... (više u tiskanom i CD izdanju)