Proces uspješne vakuumske infuzije

BN 255
| 2.12.2022 | Piše:
Ljubomir Pozder
| Foto:
Udruga primijenjenih tehničkih znanosti


Kao bitna prednost ovo tehnike je laminat s jako malo poroznosti za razliku od ručne laminacije i vakuum bagginga. Kao nedostatak možemo reći da je potrebna složenija priprema, sistematičnost i tehnološka disciplina u timu, gdje u pravilu više ne postoji puno mogućnosti za ispravljanja grešaka

Uspjeh vakuumske infuzije u najvećem dijelu ovisi o kvalitetnoj pripremi. Kaže se da na pripremu svih komponenti vakuumske infuzije otpada čak 80% posla dok sam proces, ali najvažniji dio čini 20% posla. U prethodnom članku smo prošli kroz sve pripremne procese i sada nam slijedi uključivanje vakuum pumpe i povlačenje smole u kalup. U ovoj fazi bitna nam je oprema, poštivanje redosljeda i sistematičnost posla s pripravnošću ako dođe do neželjenih situacija poput popuštanja vakuuma. To se najčešće može dogoditi na uvodu smole ili odvodu zraka i smole, uslijed mehaničkog oštećenja folije za vakuumiranje.

 

(više u tiskanom i CD izdanju)