Vakuum umjesto laminacije

BN 254
| 29.10.2022 | Piše:
Ljubomir Pozder
| Foto:
Udruga primijenjenih tehničkih znanosti


Gradnja plovila i palube vakuumskom infuzijom započinje pripremom osnovnog i potrošnog materijala, te opreme koja je nužna za proces

Dolaskom naprednijih tehnologija ručno laminiranje je postalo tradicionalna metoda gradnje plovila gdje ga sve više zamjenjuju vakuumski postupci. Vakuumska infuzija jedan je od najčešće korištenih postupaka gradnje plovila koje ima brojne prednosti pred ručnim dodirnim postupkom. Kao prvo, pruža nam mogućnost točnijeg omjera smole i ojačanja u laminatu, za razliku od klasičnog laminiranja gdje se smola nanosi ručno pa količina smole uvelike ovisi o ljudskom faktoru. Kod gradnje ovakvih tipova plovila potrebno je težiti što manjoj masi plovila i optimalnoj čvrstoći t ... (više u tiskanom i CD izdanju)