Hidrodinamika: Svojstva materijala za izradu jedara

BN 196
| 26.12.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Za izradu jedra jedrar mora poznavati raspored opterećenja u jedru koja su različita za prečku, glavno jedro te jedru za jedrenje niz vjetar

U prošlom broju Nautike dan je pregled praktički svih materijala koji se danas upotrebljavaju za izradu jedara. U ovom drugom dijelu obrađena su svojstva koja se moraju razmatrati kod proizvodnje većine materijala za jedra te izrade samih jedara.

Mehanička svojstva materijala

Rastezanje tkanine ovisi o smjeru djelovanja opterećenja u odnosu na smjer protezanja niti u tkanini. Smjerovi u tkanom materijalu za jedra uobičajeno se definiraju tekstilnim pojmovima povezanim s procesom tkanja. Najduži smjer u materijalu ima osnova koja predstavlja uzdužni sustav dugačkih niti koje se prilikom tkanja uvode u tkalački stroj. Potka je poprečni sustav niti koji je okomit na osnovu. Za razliku od pletiva, tkanine se ne mogu rukom istezati niti u smjeru osnove, niti u smjeru potke, već samo djelomično u dijagonalnom smjeru zbog načina povezivanja niti osnove i potke. Veza na mjestu gdje se niti osnove i potke dodiruju zbog preplitanja nije kruta, već se povezanost zasniva na trenju među nitima što daje potrebnu savitljivost tkanine. Broj veznih mjesta u tkanini ovisi o vrsti veza i bitno utječe na njezina mehanička svojstva, a određuje i njezinu teksturu.< ... (više u tiskanom i CD izdanju)