Spinlock je plasirao novi senzor za jedra

BN 209
| 21.2.2019


Sail Sense je višenamjenski senzor koji se postavlja direktno na jedra gdje prati stanje i bilježi kronologiju korištenja jedara.

Neki od važnih parametara za jedra su UV zračenje, mehaničko opterećenje i sati korištenja u jedrenju, a Sail Sense bilježi sve to, te memorira i prosljeđuje u aplikaciju na mobilnom telefonu.

Na svako jedro postavlja se po jedan Sail Sense senzor, nakon čega se u postavke aplikacije upisuju osnovni podaci o jedru, poput imena proizvođača, modela, datuma izrade, dimenzija... Sail Sense je ujedno i treker čije se kretanje može pratiti, kao i pregledavati povijest kretanja.

Veza za komunikaciju između Sail Sense i aplikacije je Bluetooth, a na jednu aplikaciju može biti spojeno više Sail Sense senzora. Njega nije potrebno posebno upuštati u rad. On se automatski pokreće preko senzora pokreta.

...